Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw bij Rabobank.

Duurzame koplopers in de glastuinbouw die bijvoorbeeld MPS-A+ of MPS-ProductProof gecertificeerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een impactlening van Rabobank. Dat blijkt uit de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die eind oktober werd gepubliceerd. Deze koplopers kunnen een lening aanvragen met gunstige voorwaarden, zoals rentekorting. “Op die manier hopen we dat bedrijven toch die duurzame investering doen, omdat ze de investering vanwege het rentevoordeel makkelijker terugverdienen,” vertelt Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw bij Rabobank.

Met de Visie Land- en Tuinbouw 2030 wil Rabobank ondernemers helpen met de overgang naar duurzaam bedrijfsbeleid. Zes transities geven de komende jaren richting aan de duurzame veranderingen in de land- en tuinbouw: vraaggestuurde ketens, kringlooplandbouw, een gebiedsgerichte aanpak, klimaattransitie, precisie land- en tuinbouw en versterkt ondernemerschap. “De sierteelt verduurzaamt ook vanuit deze filosofie. De milieulasten moeten naar beneden en we moeten praten over wie er het meest en minst recht heeft op de milieugebruiksruimte,” zegt Bac.

Innovaties
Dit jaar biedt Rabobank één miljard euro aan impactleningen om onder andere de sierteeltsector te helpen te verduurzamen. “Door de impactlening beschikbaar te stellen voor koplopers, hopen we de middengroep te stimuleren om de volgende stap te maken,” vertelt Bac. Maar waarom dan niet de impactlening ook beschikbaar stellen voor de grote middengroep? “Uiteindelijk zijn het de koplopers die met innovaties komen. Deze innovaties hebben een forse investering nodig en daar komt de impactlening om de hoek kijken. De afgelopen vijf jaar dat de impactlening beschikbaar was, laten zien dat bedrijven sneller investeren in innovaties met behulp van deze lening. Uiteindelijk neemt de grote middengroep de innovaties over. Op die manier stimuleren we de middengroep deze innovaties over te nemen waardoor hun duurzaamheidsprestaties ook verbeteren.”

De tuinbouwsector is economisch en sociaal-cultureel belangrijk, maar tegelijkertijd staat de sector onder druk door het beslag op de milieugebruiksruimte. Niet elke sector heeft evenveel recht op deze ruimte. De glastuinbouw is niet grondgebonden en heeft meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld de akkerbouw om te verduurzamen; de teelt van de glastuinbouw vindt tenslotte niet in de open lucht plaats, maar in de kas. Bac: “We hopen dat kwekers die recht hebben op de impactlening bijvoorbeeld een nieuwe, duurzame kas aanleggen of dat zij het energieverbruik verlagen via een ontvochtigingsinstallatie.”

Twee redenen
Ook innovaties die volgen uit het Nieuwe Telen zorgen voor verlaging van bijvoorbeeld gaskosten waardoor de investering zich snel terugverdient. De investering die wordt gedaan door middel van de impactlening moet in ieder geval verduurzamen. Bac: “We zien vaak dat kwekers twee redenen hebben voor de investering. De investering verduurzaamt de productie en aan de andere kant zorgt het ervoor dat productiekosten naar beneden gaan.”

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor een impactlening? Check deze pagina.