De belangstelling voor de HortiFootprint Calculator neemt nog steeds toe. Daarom zijn wij verheugd te kunnen melden dat in het derde kwartaal van 2024 de HortiFootprint Calculator volledig aan de eisen van de FloriPEFCR zal voldoen. Het FloriPEFCR-model is inmiddels gereed en zal een berekening gaan maken per product door middel van klantdata. De komende weken zal het model worden geïmplementeerd in onze eigen omgeving.

Naast een nieuw model wordt ook de registratieomgeving aangepast aan de eisen van de FloriPEFCR-methodiek. Met de vernieuwde HortiFootprint Calculator wordt de aanvullende informatie die benodigd is voor de footprintberekening ingevuld via een stappenplan. De kweker doorloopt het stappenplan per onderwerp, waar bij sommige vragen de data automatisch verdeeld wordt over de verschillende producten en waar bij andere vragen de data handmatig verdeeld kan worden naar eigen inzicht. Wanneer de kweker alle stappen heeft doorlopen, wordt de berekening op de achtergrond gemaakt. De gebruiker ziet vervolgens in het dashboard per product het resultaat met zestien impactcategorieën en acht levensfases.

In de nieuwe applicatie start een kweker met het aanmaken van producten met bijbehorende kenmerken. Deze productkenmerken zijn nodig voor de berekening volgens FloriPEFCR (o.a. potmaat, (steel)lengte, gewicht). Zodra de kweker de producten heeft aangemaakt, moeten ze vervolgens gekoppeld worden aan de betreffende teelten. Per teelt kan er één product gekoppeld worden. De kweker wordt ondersteund bij het registreren door middel van initiële gesprekken, onboarding en begeleiding.

Ten slotte wordt ook het dashboard van de HortiFootprint Calculator vernieuwd. Dit dashboard wordt beheerd door onze partner LetsGrow.com en op dit moment zijn we bezig met de afronding van het gebruikersontwerp, waarna er overgaan zal worden op de bouwfase. Het dashboard zal ook in Q3 2024 beschikbaar komen voor alle bestaande en nieuwe klanten van de HortiFootprint Calculator.