Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een marktgedreven initiatief dat leden van de internationale sierteeltsector samenbrengt. Ook richting 2025 bouwen FSI-leden voort op de voortgang op het gebied van transparantie, verantwoorde productie en handel, positieve impact en verbetering in de sierteeltketen.
Sinds 2013 maakt het Floriculture Sustainability Initiative uitwisseling mogelijk tussen toonaangevende organisaties en bedrijven in de sierteeltsector op het gebied van duurzaamheid, waardoor ze vooruitgang kunnen boeken op dit belangrijke onderwerp.
In lijn met waar de leden zich vanaf het begin op focussen, is de FSI2025-ambitie gecentreerd rond drie pijlers – verantwoorde productie en handel, verantwoord gedrag en geïntegreerde rapportage – plus het FSI governance-raamwerk, dat een alomvattende benadering van de duurzaamheid van de keten biedt.

Klik hier voor onze FSI-flyer met meer informatie.

We merken dat de vraag vanuit de handel naar FSI ‘compliant’ (voldoen aan de eisen van FSI) steeds meer toeneemt. Wanneer u deelneemt aan MPS-ABC en MPS-GAP, voldoet u aan alle eisen die vanuit de handel gevraagd worden. Mocht u interesse hebben in deelname of vragen hebben, neemt u dan contact op met onze afdeling Commercie via commercie@my-mps.com. We helpen u graag!

Basket of Standards

De ‘Basket of Standards’ van FSI wordt steeds belangrijker voor bijvoorbeeld de retail. Retailers hebben bijvoorbeeld vaak geen tijd om zich in de bulk duurzaamheidslabels te verdiepen. Daarom zorgt FSI sinds 2013 voor het benchmarken met Good Agricultural Practice en Good Social Practice. De schema’s die hier positief doorheen kwamen, zijn opgenomen in de FSI Basket of Standards. Sinds begin 2021 is er een derde mandje bijgekomen: Good Environmental Practices. Uiteraard voldoet MPS al sinds het begin met MPS-GAP en MPS-SQ aan de eisen van FSI en is MPS-ABC als een van de weinige schema’s al geaccepteerd met betrekking tot het nieuwe mandje Good Environmental Practices.

Uiteraard zijn wij erg trots om als één van de eerste schema’s te zijn gebenchmarkt met de nieuwste eisen en om als van de weinige schema’s vertegenwoordigd te zijn in alle drie de mandjes van FSI. We zien uit naar een transparante en duurzame verdere samenwerking!

Chain Transparency Project

Naast het feit dat we in alle drie de ‘baskets’ van FSI vertegenwoordigd zijn, werken we ook samen met FSI aan verschillende innovatieve projecten om de gehele sector te verduurzamen. Onder deze projecten valt ook het ‘Chain Transparency Project’, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Voor het verlagen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteeltketen is het van groot belang dat kwekers in de gehele keten onderling communiceren over de gebruikte middelen, van stekje tot eindproduct. Dat blijkt uit het Chain Transparency Project dat is uitgevoerd door MPS samen met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en leden van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). MPS lanceerde de webpagina (in het Engels) waarop de resultaten van dit project te vinden zijn.

Bloemen en planten worden overal ter wereld geproduceerd en verkocht. De producten gaan door een internationale toeleveringsketen: beginnend vanaf stekje naar de fase waarin de wortels groeien en uiteindelijk naar de kweker die het eindproduct produceert. Gewasbeschermingsmiddelen worden overal in deze wereldwijde toeleveringsketen toegepast en kwekers weten niet altijd goed welk product eerder in de keten is gebruikt. Het Chain Transparency Project had als doel hierover bewustwording te creëren.  

Daling milieu-impact
Tijdens het Chain Transparency Project 2.0 werden tussen 2017 en 2019 zeven producten van FloriculturaAnthuraVD Salm en Dümmen Orange gevolgd. De communicatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tussen de schakels in de sierteeltketen zorgde voor transparantie en bewustwording over de gebruikte middelen door de hele sierteeltketen heen. De schakels in de keten stemden hierdoor het middelengebruik op elkaar af. 

Dit had tot gevolg dat aanzienlijk minder middelen werden gebruikt (45 procent) waardoor de milieu-impact daalde. Van gewasbeschermingsmiddelen met een hoog potentieel risico voor het milieu werd zelfs 64 procent minder gebruikgemaakt. De gemiddelde vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorgde voor een daling van de milieu-impact van 47 procent per hectare waarop de middelen werden gebruikt. 

Bekijk hier alle resultaten van het Chain Transparency Project (pagina opent in het Engels). 

Over de deelnemers 
De supporters van dit onderzoek, FloriculturaAnthuraVD SalmDümmen Orange en Vertify hebben geholpen bij de operationele uitvoering en het denkwerk.  

Dutch Flower Group, Koppert BiologicalsTuinbranche NederlandFlower Trade ConsultWaterdrinkerRoyal LemkesRoyal FloraHollandGreenyard en Van Dijk Flora hebben twee keer per jaar de resultaten bekeken en hun input en feedback gegeven. Daarnaast heeft deze reference group het project financieel ondersteund.  

Het onderzoek was een initiatief van MPSFSI en het IDH. Zij danken de supporters, de reference group en alle andere betrokkenen voor hun deelname en ondersteuning van het project.

Leden FSI2025

Media over onze gezamenlijke projecten

Chain Transparency according to Dutch Flower Group

Chain Transparency according to Dutch Flower Group

FSI Chain Transparency project with Koppert

FSI Chain Transparency project with Koppert

FSI Chain Transparency Project: ketentransparantie in de internationale sierteeltsector

FSI Chain Transparency Project: ketentransparantie in de internationale sierteeltsector

Project leader MPS visits FSI partners Chain Transparency Project

Project leader MPS visits FSI partners Chain Transparency Project

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!