Onderdeel van het MPS-ABC certificeringsschema is de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen. Deze lijst heeft als doel het verbruik van schadelijke stoffen voor mens en milieu te verminderen en op deze manier bij te dragen aan een duurzamere sierteeltsector. Er zijn twee zaken met betrekking tot de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen waar we u door middel van dit bericht van op willen attenderen.

Vorig jaar hebben wij u op de hoogte gebracht van het feit dat de toevoeging van vijftien nieuwe verboden werkzame stoffen aan de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen per 22 april 2024 (P5 2024) ingaat. Dit betekent dat u vanaf deze datum wordt geaudit tegen de nieuwste versie van de lijst. Het betreft onderstaande stoffen:

 •          Beta-cyfluthrin
 •          Cadusafos
 •          Clothianidin
 •          Cyfluthrin
 •          Fenamiphos
 •          Imidacloprid
 •          Isoxathion
 •          Methidathion
 •          Methiocarb
 •          Methomyl
 •          Omethoate
 •          Thiacloprid
 •          Thiamethoxam
 •          Warfarin
 •          Zeta-cypermethrin

Tevens worden onderstaande stoffen per P5 2025 toegevoegd aan de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen. Deze stoffen komen op de lijst omdat ze op minimaal twee van onderstaande lijsten voorkomen:

 1. POP:     The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
 2. PIC:      The Rotterdam Convention on Prior Informed Consent
 3. PAN:    Dirty Dozen
 4. EPA:     Banned or Severely Restricted Pesticides
 5. EU:       Pesticide Database Not Approved Pesticides
 6. WHO:   Ia en Ib lijsten

Het betreft onderstaande stoffen:

Werkzame stof Betreffende lijst Werkingsgebieden
Brodifacoum EU en WHO Rodenticide
Oxamyl EU en WHO Acaricide, Insecticide, Nematicide
Bromadiolone EU en WHO Rodenticide
Difenacoum EU en WHO Rodenticide
Difethialone EU en WHO Rodenticide
Flocoumafen EU en WHO Rodenticide
Bromophos-ethyl EU en WHO Insecticide
Coumatetralyl EU en WHO Rodenticide

 

Wanneer u deze stoffen nog gebruikt, zal MPS totdat deze stoffen worden toegevoegd aan de lijst, u op verschillende manieren helpen om het verbruik van deze stoffen naar nul te brengen. Houd u daarom onze communicatie, zoals onze digitale nieuwsbrief, goed in de gaten.

U vindt de meest recente MPS-Lijst verboden werkzame stoffen op onze website.