Sinds een aantal jaar is er in de MPS-ABC registratieomgeving de mogelijkheid om verbruik van gewasbeschermingsmiddelen die niet op de teelt worden toegepast met een vinkje apart te specificeren.

Na feedback van enkele kwekers blijkt dat er enige onduidelijkheid bestaat over wanneer verbruik niet teeltgebonden is, bijvoorbeeld in het geval van ethyleenblokkers. De functie ‘niet teeltgebonden’ is bedoeld voor gewasbeschermingsmiddelen die niet op het gewas worden toegepast, bijvoorbeeld middelen die gebruikt worden om onkruid van het terrein buiten een kas te verwijderen.

In het geval van ethyleenblokkers geldt dat deze weliswaar niet tijdens het teeltproces gebruikt worden, maar wel op de gewassen worden toegepast. Deze stoffen worden daarom niet gezien als ‘niet teeltgebonden’ en hoeven dus niet gespecificeerd te worden door middel van het eerder genoemde vinkje.

Houdt u er rekening mee dat alle niet teeltgebonden toepassingen wel worden meegerekend in de kwalificatie van MPS-ABC. Het registreren van niet teeltgebonden toepassingen betekent daarom niet dat deze middelen onbeperkt gebruikt kunnen worden.