Gartneriet Thoruplund was de eerste Deense MPS-klant ruim 25 jaar geleden, toen duurzaamheid nog niet hoog op de agenda stond in de sierteeltsector. Toch besloot het potplantenbedrijf te beginnen met MPS-ABC en later ook MPS-GAP en MPS-SQ. “Het zit in ons DNA om goed om te gaan met het milieu”, vertelt Karin Rostock Clemmensen, projectcoördinator bij Gartneriet Thoruplund.

Karin Rostock Clemmensen, projectcoördinator bij Gartneriet Thoruplund

Het Deense familiebedrijf, dat is gevestigd in Odense, kweekt onder andere campanula’s, schlumbergera’s en rozen. Karin werkt al ruim dertig jaar bij Gartneriet Thoruplund. “Toen wij ons aanmeldden voor MPS-ABC, 25 jaar geleden, waren we op zoek naar een manier waarmee we onze klanten konden laten zien dat wij onze producten kweekten op een milieubewuste manier. Met MPS-ABC konden wij onze duurzaamheidsinspanningen laten zien. We merken dat dit anno 2022 ook steeds belangrijker wordt.”

Inzet van schimmels
Met MPS-ABC borgt Gartneriet Thoruplund de milieuprestaties. Op basis van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval wordt een A+, A, B of C kwalificatie toegekend. Hiermee laten bedrijven zien hoe zij scoren in vergelijking met andere bedrijven met dezelfde teeltomstandigheden en producten. MPS-GAP laat zien dat het bedrijf voldoet aan eisen op het gebied van milieu, traceerbaarheid en gewasbeschermingsmiddelen en MPS-SQ laat zien dat het bedrijf voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid van werknemers.

Dat het bedrijf een A+ scoort heeft een reden. Er worden bijvoorbeeld verschillende soorten biologie gebruikt in plaats van gewasbeschermingsmiddelen; zo worden bepaalde schimmels ingezet. “Deze schimmels eten de schimmels op die schadelijk zijn voor de plant”, zegt Karin. “We proberen schimmels en ziektes zo veel mogelijk op een biologische manier te bestrijden. Als we toch gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, checken we of deze bij MPS-ABC als rode, oranje, groene of witte middelen worden aangemerkt.” Binnen MPS-ABC zijn gewasbeschermingsmiddelen op basis van omgevingsfactoren, stofeigenschappen en emissiebeperkende maatregelen ingedeeld in deze kleuren waarbij witte middelen het milieuvriendelijkst zijn.

Klimaatdoelen
Om te zorgen dat er sowieso weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, zorgt het bedrijf voor sterke en weerbare planten. “We zijn bezig met het kweken van nieuwe soorten die resistent zijn voor schimmelinfecties, zodat we ze kunnen kweken met alleen biologie. Ook vangen we regenwater op en gebruiken we zo min mogelijk energie. Dit is onder andere mogelijk doordat we hebben geïnvesteerd in isolatieschermen. Om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen, willen we investeren in warmtepompen of stadsverwarming,” vertelt Karin.

De klimaatdoelen van de Verenigde Naties zijn ook geen vreemde voor de kwekerij. “We voelen ons medeverantwoordelijk voor het behalen van bepaalde doelen. Het belangrijkst zijn voor ons klimaatdoel 12: verantwoordelijke consumptie en productie, en klimaatdoel 15: leven op het land”, zegt Karin. “Daarnaast zijn we ons bewust van doelstelling 5 en 8 over gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en economische groei. We werken continu aan een groenere en duurzamere wereld en sporen onze leveranciers, klanten en medewerkers aan dit ook te doen.”