MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet u aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de voorwaarden van FSI. Om het MPS-GAP certificaat te kunnen behalen dient u MPS-ABC deelnemer te zijn en heeft u een geldige MPS-ABC kwalificatie nodig.

Kenmerken

Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal

Versterking bedrijfsimago

Voldoet aan eisen internationale retail

Verbreding afzetmogelijkheden

Voldoet aan wettelijke eisen

Vertegenwoordigd in het Environmental en GAP 'mandje' van FSI