MPS werkt samen met LetsGrow.com aan een softwaretool om de milieu-impact van het teeltproces van planten en bloemen te berekenen. Deze software-tool is gebaseerd op de rekenregels van de HortiFootprint. Dit is een Life Cycle Analysis (LCA) die speciaal is ontwikkeld voor de tuinbouw. De informatie die de HortiFootprint brengt, geeft de mogelijkheid om nog meer milieubewuste keuzes te maken bij de productie van planten, bloemen en bomen.

Met de HortiFootprint is door MPS en andere organisaties gewerkt aan een internationaal geaccepteerde methode voor een milieu-footprint van tuinbouwproducten. Het heeft als doel meer inzicht te krijgen in de milieubelasting van de productie van tuinbouwproducten van cradle to grave. Letsgrow.com en MPS werken nu samen aan een software-tool waarin de rekenregels van de HortiFootprint zijn opgenomen zodat deze in de praktijk kunnen worden gebruikt.

Verklaren van uitslagen
Momenteel wordt de tool die is ontwikkeld door LetsGrow.com getest door vijf Decorum-kwekers. “De deelnemers zijn enthousiast. Het leuke was dat tussen de deelnemers snel discussies ontstonden over de uitkomsten”, vertelt Winny van Heijningen, Sales Manager bij LetsGrow.com. “Kwekers met soortgelijke producten probeerden de uitslagen te verklaren. Ze discussieerden over waarom de een bij een bepaalde factor, zoals energie, een lagere uitslag had dan de ander en kunnen zo van elkaar leren.” LetsGrow.com is een dataplatform dat wereldwijd telers, teeltadviseurs en toeleveranciers realtime inzicht geeft in teeltdata. Zo helpt zij hen om de juiste beslissingen te nemen voor een lucratieve en duurzame teelt.

Onderbouwing van keuze
Naast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie zijn ook water, landgebruik, en verpakkingen belangrijke thema’s in de rekenmethode. In totaal bevat de HortiFootprint zestien milieu-impactcategorieën en brengt het de hele levenscyclus in beeld. Een simpel voorbeeld van wat er met de data kan worden gedaan, is de onderbouwing voor de keuze tussen plastic of papieren verpakkingen voor sierteeltproducten. Een ander voorbeeld is de onderbouwing voor de strategie die wordt gekozen voor wat betreft energie en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

“Dat is ook de volgende stap in de ontwikkeling van de softwaretool”, vertelt Van Heijningen. “We willen de tool nu uitbouwen zodat kwekers scenario’s kunnen nabootsen. Gebruikers van de tool kunnen dan berekeningen maken van verschillende situaties. Op die manier kunnen zij berekenen wat de winst op het gebied van verduurzaming is wanneer zij bijvoorbeeld een ander gewasbeschermingsmiddel gebruiken. Uiteindelijk gaan kwekers hierdoor zelf ook minder verbruiken en hier besparen zij dus kosten mee. Dat is naast het duurzaamheidsaspect ook een mooie trigger voor het verminderen van het verbruik.”

Gehele levenscyclus
De softwaretool richt zich nu nog op de factoren die van invloed zijn op klimaatverandering. De komende tijd breiden LetsGrow.com en MPS de tool verder uit, van een CO2-footprint naar een milieu-footprint waarin de gehele levenscyclus van een sierteeltproduct in kaart wordt gebracht. Van Heijningen: “Uiteindelijk willen we dan ook dat kwekers vaker een specifiekere berekening kunnen uitvoeren om zo hun verduurzaming kunnen volgen en geholpen kunnen worden hun footprint te verminderen.”