Decorum en MPS hebben afgelopen maand de handtekening gezet onder een overeenkomst waarmee de bedrijven een samenwerking aangaan voor langere tijd. Verdere verduurzaming van de producten die Decorum aanbiedt staat bovenaan het prioriteitenlijstje van het bedrijf. Daarom spreekt het bedrijf de intentie uit dat de 54 bedrijven die lid zijn van Decorum naast MPS-ABC ook het MPS-GAP en MPS-SQ certificaat behalen. Ook zijn MPS en Decorum gestart met een pilot van de HortiFootprint.

Decorum en MPS tekenen overeenkomst waarin samenwerking voor langere tijd wordt aangegaan.

Sommige kwekers, met name die het duurzame merk van Decorum voeren, Feel Green, zijn ook MPS-ProductProof deelnemer. “Onze klanten stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. Van een kwaliteitsmerk als Decorum mag men verwachten dat wij hierin voorop lopen. Klanten moeten producten van Decorum blindelings kunnen kopen wetende dat kwaliteit, certificeringen en duurzaamheid in orde zijn”, vertelt Stef de Jong, Manager Verenigingszaken bij Decorum. “Het is onze ambitie de CO2-voetafdruk van onze leden zo laag mogelijk te krijgen.”

Spannend
Zodat de bij Decorum aangesloten kwekers van elkaar kunnen leren en verder kunnen verduurzamen, deelt MPS ook de data over het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie na toestemming van de kweker met Decorum. Daarnaast zijn vijf sierteeltbedrijven die zijn aangesloten bij Decorum gestart met het uitwerken van de HortiFootprint, waarmee de CO2-voetafdruk van sierteeltproducten wordt gemeten.

Deze zogenoemde ‘HortiFootprint’ is ontwikkeld door een consortium van bedrijven in de tuinbouwsector, waaronder MPS. Het laat zien welke impact de productie van een tuinbouwproduct heeft op het milieu, van stekje tot eindproduct. “Onze eerste indruk van de beschikbare data is dat we per bedrijf goed kunnen zien waar nog winst te behalen valt. We zien bijvoorbeeld nu al een duidelijk verschil in score tussen kwekers die wel of geen zonnepanelen hebben”, vertelt De Jong. Charl Goossens, eigenaar van Gova Laurierkwekerij, is aangesloten bij Decorum en één van de vijf kwekers waarbij een CO2-footprint wordt uitgevoerd op het bedrijf. “Het is best spannend, ik ben heel benieuwd wat de scores gaan zijn.”

Gehele levenscyclus
MPS werkt samen met andere partijen in de tuinbouwsector aan een internationaal geaccepteerde methode voor de tuinbouw om de milieu-impact van planten en bloemen te berekenen. Naast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie zijn ook landgebruik, verpakkingen en CO2-uitstoot belangrijke thema’s in de HortiFootprint. In totaal bevat de rekenmethode zestien milieu-impact-categorieën en brengt het de hele levenscyclus in beeld.

Charl Goossens, eigenaar van Gova Laurierkwekerij en als bedrijf aangesloten bij Decorum.

“Samen met LetsGrow en Blonk Consultants hebben we een software-tool ontwikkeld die is gebaseerd op de HortiFootprint rekenregels. Deze tool testen we met de vijf Decorum-kwekers. In deze pilot richten we ons op de factoren die van invloed zijn op klimaatverandering”, vertelt Martine Holtkamp, Product Development Manager bij MPS. “Ik ben blij dat een groep vooruitstrevende bedrijven meewerkt. Hierdoor kunnen we de rekenmethode weer verder ontwikkelen.”

Stap voor stap
Als de pilot met Decorum succesvol verloopt, wil MPS de software-tool stap voor stap uitbreiden, van een CO2-footprint naar een milieu-footprint waarin de gehele levenscyclus van een product in kaart wordt gebracht. Goossens ziet hier wel toekomst in. “Het is niet goed om af te wachten totdat dingen worden verplicht. Ik vind het ook belangrijk voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en uiteindelijk wordt het sowieso een licence to produce. Je kunt er niet meer omheen. Consumenten willen transparantie over hoe hun plant of bloem is geproduceerd.”