Een van de belangrijkste ambassadeurs van MPS milieuregistratie was Bernhard Bürgisser. Als oprichter van agrotropic en Blume 3000 was hij een pionier op het gebied van (sociale) duurzaamheid en eerlijke handel in bloemen en planten. Al in de jaren 80 hield hij bij de productie rekening met het milieu en sociale omstandigheden. Het tekende zijn liefde voor de sierteeltsector.

In 1976 richtte Bürgisser agrotropic op. Het bedrijf is de grootste importeur van Fairtrade bloemen in Zwitserland. Het was het startpunt van een carrière waarmee hij een grote rol heeft gespeeld in de verduurzaming van de sierteeltsector, op zowel ecologisch als sociaal gebied. In de jaren 90 dacht hij mee over de criteria die ervoor zorgden dat er bij de bloemenproductie niet alleen rekening wordt gehouden met het milieu, maar ook met de arbeidsomstandigheden. Mede door hem worden er nu wereldwijd bloemen verhandeld met aandacht voor mens én milieu. “Mijn vader was hiermee bezig toen nog niemand anders dat was. Goede arbeidsomstandigheden en duurzaamheid gingen boven het maken van veel winst”, zegt zijn zoon Valentin Bürgisser. Valentin Bürgisser was van 2014 tot 2018 CEO van agrotropic, maar heeft het stokje inmiddels overgegeven aan Matthias Haudenschild. Zelf studeert hij nu Computer Science en is hij binnen de organisatie actief als ICT verantwoordelijke en voorzitter.

Bürgisser bezweek op 7 november jl. in het Zwitserse Weiningen aan zijn ziekte na er vele jaren tegen te hebben gestreden. “Bernhard was een warme, bevlogen man en heel waardevol voor de sierteeltsector. Samen hebben we heel wat dingen bekokstoofd”, zegt Theo de Groot, voormalig CEO van MPS met een glimlach.

Reizen zat altijd al in het bloed van Bürgisser. Hij studeerde economie en als bijbaantje was hij reisleider in onder andere Kenia en Turkije. Toen zijn beste vriend een reisbureau startte in Kenia, besloot hij hierbij te helpen. Het land is hij daarna niet meer uit het oog verloren. Na deze ervaring begon hij in 1976 een tweede studie waarbij hij zich focuste op bosbouw. Tegelijkertijd zette hij agrotropic om zijn studie te kunnen financieren.

Zijn visie op eerlijke handel zit diep geworteld in de organisatie en zal altijd blijven voortleven
– Valentin Bürgisser

Tropiflora Sri Lanka, een kwekerij die Bürgisser samen met lokale organisaties heeft opgericht in 1980, was een van de eerste MPS-ABC gecertificeerde bedrijven in het buitenland. “Bürgisser vond het belangrijk om het milieuvraagstuk aan te pakken met data. Hij vond toen al dat het niet zo door kon gaan en was actief bezig mensen te overtuigen van het belang van duurzaamheid”, aldus De Groot.

In 2004 ontving Tropiflora Sri Lanka van MPS de award ‘MPS Top Grower’ voor het behalen van het MPS-A certificaat naast MPS-SQ en MPS-GAP. In Kenia deed hij hetzelfde, onder de naam Tropiflora Kenya. In 1983 richtte hij Blume 3000 op, een verzameling van tien bloemisterijen gevestigd in Zwitserland. “Mijn vader vond het belangrijk om de hele keten te kennen, vanaf het uitgangsmateriaal tot product dat uiteindelijk in de winkel ligt. Naar zijn mening kun je als je de hele keten goed kent het beste product leveren dat daarnaast ook eerlijk wordt geproduceerd en verhandeld”, aldus Bürgisser. “Zijn visie op eerlijke handel zit diep geworteld in de organisatie en zal altijd blijven voortleven.”