Eerder dit jaar zijn de eerste deelnemers van MPS-ABC gefaseerd overgezet naar de vernieuwde registratieomgeving. Aanleiding hiertoe is het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema dat van alle deelnemers vereist dat er een registratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op toepassingsniveau wordt bijgehouden. Hiermee voldoen deelnemers ook direct aan de eisen vanuit FSI, waarmee MPS-ABC later dit jaar gebenchmarkt wordt.

Naar aanleiding van de vernieuwde registratieomgeving heeft een aantal kwekers aangegeven zelf al te beschikken over een digitaal registratiesysteem waarin alle verbruiken op toepassingsniveau worden vastgelegd. Het verzoek vanuit hen is daarom om deze systemen te koppelen om dubbele registratie te voorkomen. Omdat dit een dermate complexe handeling is, zal deze koppeling op korte termijn nog niet mogelijk zijn. Wij zijn uiteraard wel van mening dat dubbel registreren niet wenselijk is en daarom hebben we gezocht naar een oplossing.

De eis vanuit FSI is dat er beschikking is over een registratiesysteem op toepassingsniveau voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dit registratiesysteem kan echter een ander systeem zijn dan de MPS-ABC registratieomgeving. Het is daarom mogelijk om een ander ‘eigen’ registratiesysteem te gebruiken, waarbij wel aan het einde van de periode het totaalverbruik van ieder middel, inclusief het gewas waarop het is toegepast, geregistreerd dient te worden in de MPS-ABC registratieomgeving. Dit verbruik kan geregistreerd worden op de laatste datum van de periode.

Voor de registratie van water en energie verandert er niets; deze verbruiken blijven op periodebasis doorgegeven worden in de MPS-ABC registratieomgeving.

Bovenstaand geldt alleen voor MPS-ABC, kwekers die deelnemen aan MPS-ProductProof moeten nog wel de dagregistratie in ons systeem invoeren.

Voorwaarden digitale registratie
Om gebruik te maken van de mogelijkheid om periodetotalen te registreren in de MPS-ABC registratieomgeving, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De kweker beschikt over een digitaal systeem waarin de verbruiken per toepassing worden vastgelegd.
 • Dit digitale systeem is toegankelijk tijdens de audit.
 • In het digitale systeem wordt minimaal vastgelegd:
  – Datum van toepassing.
  – Naam van het toegepaste middel.
  – Hoeveelheid van het toegepaste middel (kg of liters).
  – Gewas en oppervlakte waarop het middel is toegepast.

 

Mocht u over bovenstaand nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Service & Support.