Om verduurzaming binnen de hele keten te stimuleren, worden er binnen MPS-ABC maximaal tien punten toegekend wanneer gebruikgemaakt wordt van MPS-ABC gecertificeerd uitgangsmateriaal. Is uw uitgangsmateriaal wel gecertificeerd door een FSI milieumandje erkend schema, maar niet MPS-ABC gecertificeerd? Dan ontvangt u maximaal vijf punten.

Op basis van het totale aantal punten krijgt u een A+, A, B of C kwalificatie toegekend. De kwalificatie vertelt u hoe duurzaam u kweekt in vergelijking met bedrijven met de zelfde teeltomstandigheden en producten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval.

Hoe zorgt u dat u punten krijgt voor uw gecertificeerde uitgangsmateriaal?
Bij het koppelen van een gewas aan een perceel in het teeltplan van de MPS-registratieomgeving kan u selecteren of er gebruik is gemaakt van gecertificeerd uitgangsmateriaal. Op dit moment kunt u hier nog kiezen tussen ‘MPS-ABC gecertificeerd’ en ‘GLOBALG.A.P. gecertificeerd’. Deze laatste wordt op korte termijn aangepast naar ‘FSI environmental’. Mocht u momenteel gebruikmaken van uitgangsmateriaal dat MPS-ABC en GLOBALG.A.P. is gecertificeerd, selecteer dan in de registratieomgeving ‘MPS-ABC gecertificeerd’ zodat u het maximale aantal punten ontvangt.

Meerjarige gewassen waarvan het uitgangsmateriaal zonder milieucertificering is aangekocht, mogen geregistreerd worden als gecertificeerd uitgangsmateriaal wanneer de gewassen langer dan één jaar op een MPS-ABC gecertificeerd bedrijf aanwezig zijn. Ook wanneer u uw eigen uitgangsmateriaal kweekt, kunt u dit beschouwen als MPS-ABC gecertificeerd en ontvangt u dus tien punten.

Hoe checkt de auditor of uw uitgangsmateriaal gecertificeerd is?
Tijdens een audit dient te worden aangetoond dat het uitgangsmateriaal op het moment van aankoop gecertificeerd was. Dit kan door gebruik te maken van de module uitgangsmateriaal in de MPS-registratie omgeving of door een eigen boekhouding waaruit in ieder geval blijkt:

  • datum aankoop;
  • leverancier;
  • gewas of gewasgroep;
  • hoeveelheid;
  • certificaten gekoppeld aan het uitgangsmateriaal (MPS-ABC of ‘FSI environmental’) (met bij voorkeur de MPS-nummers en/of GLOBALG.A.P. nummers van de toeleverende bedrijven).