In de MPS-certificatieschema’s wordt de mogelijkheid voor ontheffingen geboden. Voor één of meerdere voorwaarden van een MPS-certificatieschema of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door MPS ontheffing worden verleend.

De aanvraag tot ontheffing kan voortaan worden gedaan in de Customer Portal. Op onderstaande afbeelding ziet u paars omlijnd waar in de Customer Portal u deze functionaliteit vindt.

Als de ontheffingsaanvraag eenmaal is ingediend, zult u ook in de Customer Portal op de hoogte worden gehouden van de status en voortgang van de aanvraag.

De procedure met betrekking tot het aanvragen van een ontheffing vindt u hier.