Martin de Ruiter is per 1 februari 2023 benoemd als lid van het bestuur van MPS, met als belangrijkste onderwerpen digitalisering en internationalisering. Sinds 2019 heeft hij een interim management- en consultancybedrijf. Vanuit zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van Floriday bij Royal FloraHolland heeft hij met beide onderwerpen veel te maken. “We zijn in de sierteeltsector meester in Excel, dat moet maar eens veranderen”, zegt De Ruiter glimlachend.

In het bestuur van MPS zijn de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd. Het hoofddoel van MPS is verduurzaming van sierteeltbedrijven te meten, te bewijzen en te versnellen. Het bestuur stelt het beleid vast om dit waar te maken en is daarnaast verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de organisatie. Door de toevoeging van De Ruiter groeit het bestuur naar zes personen.

Internationale ervaring
Met 22 jaar ervaring in de sierteeltsector neemt De Ruiter veel kennis mee naar zijn nieuwe functie. “Mijn ervaring heb ik voornamelijk opgedaan bij Royal FloraHolland. Ik ben onder andere een hele tijd vanuit de importafdeling verantwoordelijk geweest voor alle internationale kantoren”, aldus De Ruiter. Op deze manier kwam hij in aanraking met MPS en was hij dus al bekend met bijvoorbeeld MPS-ABC. “Omdat ik alle internationale kantoren van RFH aanstuurde, kwam ik regelmatig bij kwekerijen in Kenia, maar ook in Ethiopië, Colombia en Ecuador.” De Ruiter is al vanaf de oprichting bij Floriday betrokken. “Interesse voor IT is met de paplepel ingegoten, mijn vader werkte zijn leven lang bij bij IBM. Daarom was het voor mij geweldig om direct bij Floriday aan te kunnen sluiten”, geeft De Ruiter aan.

Vereenvoudigen van administratieve last
Toen De Ruiter vanwege zijn achtergrond werd benaderd voor het plaatsnemen in het bestuur van MPS, zag hij direct kansen. “Met alle Europese wet- en regelgeving komt er nog heel veel op ons af qua informatie delen in de keten, naast de huidige productkenmerken. Voor MPS ligt de uitdaging in het breed beschikbaar maken van alle data en kennis voor de handel en de rest van de keten.” Ook vindt De Ruiter het van belang dat de administratieve last voor kwekers niet nog meer gaat toenemen: “Zorg ervoor dat iets dat ergens al is ingevuld, niet ergens anders nog een keer ingevuld hoeft te worden. Maak het eenvoudig om dingen vast te leggen die vastgelegd moeten worden. Laten we het simpel houden en zorgen dat kwekers zich bezig kunnen houden met wat ze het belangrijkst vinden: hun producten.”

Vooroplopen qua duurzaamheid
Zelf heeft De Ruiter ook affiniteit met duurzaamheid. “Wij eten thuis bewust geen vlees, mijn dochter is vegetariër en erg met het milieu bezig. Zij zoekt van alles uit en inspireert mij daar ook mee. Op haar aandringen hebben we laatst ook een microplasticfilter voor de wasmachine aangeschaft”, zegt De Ruiter. Hij ziet ook zeker een link tussen duurzaamheid en digitalisering. “Waar nu het certificaat nog genoeg is, denk ik dat de onderliggende waardes steeds belangrijker gaan worden. Daarom moet deze informatie makkelijker toegankelijk worden, waarbij wel de bescherming van de gegevens en privacy van de kwekers gewaarborgd moet zijn.” Ook vragen consumenten steeds vaker naar de manier waarop geteeld wordt. De Ruiter denkt dat MPS hierop in kan spelen door kwekers te helpen met weinig administratieve last duurzamer te kweken, waardoor de kweker registratie en certificering niet meer ziet als een verplichting, maar als een kans. “Er is nog zoveel mogelijk op het gebied van duurzaamheid. Kwekers kunnen met behulp van MPS echt iets bijdragen aan de wereld en voorop lopen om te verduurzamen. Samen komen we verder.”