Het certificatieschema MPS-Socially Qualified (MPS-SQ) is geactualiseerd. Het schema is herzien en aangepast naar de nieuwste inzichten. Hiermee voldoet het schema aan de meest actuele eisen vanuit de markt, waaronder IWAY (IKEA supplier code of conduct).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassingen naar aanleiding van ervaringen tijdens audits.
  • Tekstuele aanpassingen.
  • Toevoeging van een aantal nieuwe eisen, zoals:
    • Aanwezigheid van een alarm op het bedrijf zodat werknemers in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden.
    • Er dient een gestructureerd overleg plaats te vinden tussen directie en medewerkers met betrekking tot MPS-SQ.

Deze nieuwe versie (versie 10.1) is bekrachtigd door het Bestuur van MPS en zal van kracht zijn vanaf 1 augustus 2023. Vanaf 1 augustus 2023 worden alle deelnemers geaudit en gecertificeerd volgens de nieuwe versie van MPS-SQ.

U vindt de nieuwe versie van MPS-SQ vanaf 1 juni 2023 op de website van MPS, onder ‘Documenten’.