Ina Reinders, Manager Corporate Responsibility bij BLUME2000

Ze hebben bloemenwinkels door heel Duitsland en ze bezorgen persoonlijke, samengestelde producten tot aan de deur. Met hun ruime assortiment van tuin- en kamerplanten, decoratieartikelen en boeketten zijn ze al meer dan vijftig jaar marktleider in de sector. Veel producten zijn biologisch, verkregen door middel van eerlijke handel en op een duurzame en bijvriendelijke manier geproduceerd. Dit jaar is daarnaast de verplichte certificering voor de bij BLUME2000 aangesloten kwekers geïntroduceerd. Ina Reinders, Manager Corporate Responsibility, vertelt waarom deze stap is gezet.

Welke rol spelen certificeringen bij BLUME2000 en waarom?
“Certificeringen zijn voor ons geen wondermiddel en geen garantie voor meer duurzaamheid. Maar goede programma’s kunnen tuinbouwbedrijven wél actief ondersteunen in hun ontwikkeling naar nog duurzamer produceren. Tegelijkertijd kan certificering de transparantie in de toeleveringsketen verbeteren en het vertrouwen versterken. Zeker in een geglobaliseerde wereld is het belangrijk transparant te zijn en afspraken te maken. Uiteindelijk zijn certificeringen zoals MPS-ABC een aanvulling en bevestiging van de informatie die we al krijgen via persoonlijk contact met onze kwekers.”

Sinds dit jaar geldt er een certificeringsplicht voor leveranciers van BLUME2000. Waarom denkt u dat dit het juiste moment is om dit in te voeren?
“We merken bij onze klanten een groeiende belangstelling voor de herkomst van onze producten en hoe het teeltproces eruit ziet. Dit vraagt om transparantie over hoe een product is gemaakt. Ons doel met de certificeringseis is dat al onze producten minimaal één duurzaamheidsaspect hebben, zodat onze klanten met een gerust hart bij ons kunnen winkelen.”

BLUME2000 stimuleert dat kwekers hun verbruik registreren met behulp van MPS-ABC milieucertificering, waarom?
De kracht van MPS-ABC ligt voor ons in de meetbaarheid van de resultaten en het inzicht in de verdere ontwikkeling van de bedrijven voor wat betreft verduurzaming. In onze wereld van ongelijke verdeling en groeiende consumptie, is het belangrijk dat bewust wordt omgegaan met eindige hulpbronnen. Door het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water te registreren, kunnen bedrijven meten wat ze verbruiken en zich vergelijken met bedrijven die kweken onder dezelfde omstandigheden en met een soortgelijke teelt. Dit stimuleert continue verbetering. Daarnaast kan de vooruitgang van de sierteeltsector als geheel zichtbaar worden gemaakt in de samenleving.”

Wat doet BLUME2000 nog meer op het gebied van duurzaamheid?
“Binnen ons bedrijf richt ik mij in het bijzonder op de verduurzaming van het bedrijf als Manager Corporate Responsibility. Deze functie bestaat al tien jaar. Met ons ‘groene DNA’ en ons enthousiasme voor de schoonheid van de natuur zit een verantwoorde omgang met het milieu in ons bloed. We draaien al onze locaties al langere tijd op groene stroom, verminderen verpakkingen of schakelen over van plastic naar papier, gebruiken herbruikbare emmers voor snijbloemen, kweken meer planten in klei of biologisch afbreekbare kweekpotten en we scheiden en recyclen ons afval.”

“In 2014 hebben we de vereniging Flowers4Bees opgericht, met leden in Duitsland en in Scandinavië. De vereniging richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen en andere insecten. Sinds 2019 sponsoren we organisaties die bomen planten door gratis zaden weg te geven. Hiervan zijn ruim 3 miljoen m2 bloeiende weiden geplant. Daarnaast houden we als bedrijf al zeven jaar bijen. Met onze sponsoracties hebben we bijna 50.000 wilgenzaailingen uitgedeeld aan organisaties die bomen planten. Deze winter starten we grote boomplantprojecten in samenwerking met lokale autoriteiten in het kader van de bevordering van de biodiversiteit. In november en december 2021 hebben we drie procent van de winst gereserveerd voor de financiering voor toekomstige projecten die de biodiversiteit bevorderen. Ons hart klopt voor de bij.”