Tijdens de IPM Essen, op woensdag 24 januari, hebben MPS en Fairtrade een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking is gericht op een beter inzicht in de klimaatimpact en andere milieuprestaties van sierteeltkwekers die aan zowel MPS-ABC als Fairtrade deelnemen. Verder wordt onderzocht hoe het makkelijker kan worden om zowel Fairtrade- als MPS-certificaten te behalen.

Daan de Vries (CEO) was aanwezig namens MPS en tekende de overeenkomst samen met Annette Billharz, Global Product Manager Flores & Plants bij Fairtrade. De Vries: “De samenwerking biedt mooie kansen om duurzaamheidstrends bij Fairtrade- en MPS-gecertificeerde bedrijven inzichtelijk te maken en efficiëntie van dubbele certificering te verbeteren, zodat telers sneller en makkelijker kunnen verduurzamen.”

De samenwerking omvat twee hoofdprojecten:

  • Datareportage vanuit MPS-ABC naar Fairtrade, uiteraard met toestemming van deelnemende bedrijven, om inzichtelijk te krijgen welke trends plaatsvinden op het gebied van verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie.
  • Bedrijven die MPS-ABC en Fairtrade gecertificeerd zijn, worden gevraagd door middel van de HortiFootprint Calculator hun footprint te laten berekenen en de gegevens te delen met Fairtrade. Op deze manier krijgt de kweker meer inzicht in de eigen footprint, en Fairtrade en MPS meer inzicht in de bredere trends.

Daarnaast omvat de samenwerking twee kleinere projecten die nog geen deel uitmaken van de ondertekende overeenkomst, maar die in de toekomst verder zullen worden onderzocht:

  • Onderzoeken of het mogelijk is om de lijsten met verboden werkzame stoffen van beide schema’s meer overeen te laten komen.
  • Kijken of het in de toekomst mogelijk is om gecombineerde audits te laten uitvoeren door één Certificerende Instelling of (gedeeltelijke) erkenning tussen standaarden mogelijk te maken.

Met deze overeenkomst kunnen deelnemers aan MPS-ABC en Fairtrade nog een stap verder gaan in het verduurzamen van hun bedrijven. Ze krijgen meer inzicht in hun milieuprestaties en manieren waarop deze nog verder kunnen worden verbeterd.

Als MPS zijn we trots op het tot stand komen van deze samenwerking en kijken we uit naar een duurzame relatie!