Nadat we vorig jaar MPS-ABC versie 16.2 hebben geïntroduceerd, zijn we nu bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe versie: 16.3. Een belangrijke wijziging in de nieuwe versie is het samenvoegen van de norm voor gewasbeschermingsmiddelen.

Binnen MPS-ABC wordt gewerkt met een milieu-indicatorsysteem voor het registreren van gewasbeschermingsmiddelen. In dit milieu-indicatorsysteem van MPS zijn werkzame stoffen in de categorieën ‘wit’, ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’ ingedeeld.

We merken dat steeds meer middelen met groene werkzame stoffen op de markt komen en dat steeds meer middelen met oranje en rode werkzame stoffen worden verboden. Hierbij hebben we geconstateerd dat de MPS-ABC kwalificatiescore op het gebruik van gewasbescherming hier onvoldoende rekening mee houdt. Op dit moment kan het gebruik van veel groene stoffen en weinig oranje en rode stoffen een negatieve impact hebben op de score. Door de norm samen te voegen en het verbruik per kleur een weging mee te geven op basis van de impact komt er een eerlijkere verdeling van de score in de MPS-ABC kwalificatie.

Voor deze aanpassing in de normen hoeft u als deelnemer aan MPS-ABC geen veranderingen door te voeren in uw bedrijfsvoering of wijze van registreren. Alleen het resultaat van uw registratie zal anders worden en er anders uit komen te zien.

Voordat het nieuwe schema met de nieuwe norm voor gewasbescherming wordt geïntroduceerd, wordt u als deelnemer aan MPS-ABC door zowel MPS als MPS-ECAS hiervan op de hoogte gesteld. Hierbij krijgt u vanzelfsprekend een gedetailleerdere uitleg van de nieuwe gewasbeschermingsnorm.