Graag nodigen wij u uit voor de gratis bijeenkomst op donderdag 13 februari van 16:30 – 18:00 uur.

De afgelopen jaren is de vraag naar duurzaam geproduceerde sierteeltproducten sterk toegenomen. Initiatieven zoals het Platform Duurzame Handel Bloembollen & Vaste Planten, FSI 2020 en onlangs de verplichte milieuregistratie van Royal FloraHolland hebben deze vraag alleen maar doen toenemen.

Maar welk certificaat is nu interessant voor u, zodat u uw huidige afzetmarkt kunt blijven beleveren en wellicht zelfs vergroten?

MPS zal tijdens de Vaktentoonstelling Zwaagdijk wederom een presentatie houden om u verder te informeren over de mogelijkheden.

Wij zullen toelichten welke ontwikkelingen er zijn in de sierteeltsector. Daarnaast leggen wij uit wat certificering precies inhoudt en wat nodig is om MPS-ABC, MPS-GAP en/of MPS-ProductProof te behalen.

U kunt zich online aanmelden via de website van de Vaktentoonstelling Zwaagdijk of door contact op te nemen met Raymond Scheepens.