De sierteeltsector staat voor grote uitdagingen. De coronacrisis heeft veel bedrijven hard getroffen en met elkaar werken we er hard aan om onze sector weer tot bloei te brengen. Een transparante, duurzame bedrijfsvoering blijft belangrijk en certificering draagt daaraan bij. Bij de MPS Groep is de afgelopen jaren gewerkt aan een ‘nieuw MPS’ dat de uitdagingen aankan. Ook nu de concurrentie met vergelijkbare organisaties toeneemt, gaan we met vertrouwen de toekomst in.

Het team van MPS is er klaar voor en daarmee is ook een natuurlijk moment aangebroken om te kijken naar de positie en persoonlijke ambities van de mensen die de organisatie zover hebben gebracht. Dat heeft de CEO van MPS, Yolande van den Boom, ertoe doen besluiten een nieuwe uitdaging te zoeken. De heer Harold Beek (deputy director) zal vanaf heden aanspreekpunt zijn en de directietaken waarnemen. Yolande van den Boom zal zich vanaf nu toeleggen op werkoverdracht.

Yolande neemt bij deze de gelegenheid alle partners in de sector te bedanken voor de mooie tijd en samenwerking in de afgelopen vier jaar.

“Ik heb iedere dag met veel plezier voor MPS en met jullie in deze geweldige sector gewerkt.”

Zij wenst alle medewerkers en het bestuur van MPS veel succes toe bij het behalen van hun doelen en heeft er alle vertrouwen in dat MPS haar goede marktpositie zal behouden en verder vergroten en haar ambitie, het ondersteunen van de internationale tuinbouwsector bij het verduurzamen, waar zal maken.