Alle certificatieschema’s, waaronder dus MPS-ABC, die gebenchmarkt zijn met de FSI ‘Environmental basket’, hebben als onderdeel het opstellen van een IPM-plan (IPM = Integrated Pest Management ofwel geïntegreerde gewasbescherming). Het doel van IPM is een duurzame gewasbeschermingsaanpak. Dit betekent onder andere dat een kweker zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, alleen wanneer dit echt niet anders kan. Bij MPS krijgen we regelmatig de vraag of hier geen standaard aanpak voor mogelijk is. Echter, ieder bedrijf is uniek en iedere situatie is anders. Het opstellen van een IPM-plan helpt kwekers juist om op een gestructureerde wijze na te denken over zijn eigen IPM-strategie.

Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld de IPM Tool die Glastuinbouw Nederland heeft ontwikkeld en waar kwekers ideeën kunnen opdoen over hoe ziekten en plagen kunnen worden bestreden. De tool geeft uitleg over het hoe en waarom van de stappen, praktische informatie aangevuld met links naar bruikbare websites, documenten en video- en beeldmateriaal over IPM.

Daarnaast heeft MPS richtlijnen opgesteld waar het IPM-plan aan moet voldoen (gebaseerd op de IPM-eisen). Verder zijn we in gesprek met kwekers hoe we eventueel nog meer hulp kunnen bieden om onduidelijkheden weg te nemen en een raamwerk voor een IPM-plan aan te bieden op korte termijn.

Een IPM-plan beslaat minimaal de volgende elementen:

1. Per gewas of gewasgroep een beschrijving van de plagen (inclusief insecten, ziekten en onkruid) welke van economisch belang zijn.
2. Voor elke plaag zijn afbeeldingen opgenomen hoe deze te herkennen is, inclusief symptomen van een getroffen gewas, condities waaronder de plaag zich snel kan uitbreiden en de (economische) drempel voor het nemen van maatregelen. Foto’s kunnen zelfgemaakt zijn, maar een verwijzing naar gebruikte tools, etiketten of posters die u gebruikt is ook voldoende mits dit tijdens de audit aangetoond kan worden.
3. Beschrijving van mogelijke én uitgevoerde preventieve maatregelen.
4. Beschrijving plaag monitormethoden en registraties van uitgevoerde controles.
5. Toegepaste beheersmaatregelen inclusief motivatie.
6. Beschrijving van maatregelen om de opbouw van resistentie te vermijden.

Meer informatie en verdere details van bovengenoemde punten kunt u vinden in de ‘MPS-ABC richtlijnen IPM-plan’ onderaan deze pagina. Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.