Wanneer u start met uw MPS-ABC registratie komt u ongetwijfeld de term ‘IPM-plan’ tegen. Dit plan is een vereiste om in te vullen, omdat MPS-ABC gebenchmarkt is met de FSI ‘environmental basket’. Alle certificatieschema’s die voldoen aan FSI2025 hebben dit als vereiste. Wanneer u een audit krijgt op uw bedrijf, is het nodig om dit formulier paraat te hebben. Een vraag die bij u opkomt wanneer u voor het eerst van het IPM-plan hoort, zal vast zijn: ‘wat is een IPM-plan nu precies en hoe stel ik dit plan op?’ In dit artikel nemen wij u mee door het gehele IPM-plan.

Duurzame gewasbeschermingsaanpak
IM staat voor ‘Integrated Pest Management’, oftewel geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen. In het IPM-plan wordt er gestreefd naar minimale afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt kunnen worden door kwekers. In het IPM worden acht fases gehanteerd om ziekten en plagen beheerst te bestrijden. Met deze acht fases kunt u op voorhand al inspelen op eventuele ziekten, schimmels en plagen in uw gewas doordat het u helpt vooruit te denken. Het uiteindelijke doel van het IPM-plan is een duurzame gewasbeschermingsaanpak.

Glastuinbouw Nederland heeft hier een tool voor ontwikkeld waar deze acht fases van het IPM-plan in zijn opgenomen. De focus ligt hierbij op de cyclus monitoring – besluit nemen – niet chemische methode – leren en optimaliseren – preventie. Echter komt het wel eens voor dat er voor de bestrijding van ziekten, schimmels of plagen meer inzet voor nodig is. Dan is het belangrijk om op voorhand na te denken over de fases: doelgericht middelen inzetten, beperken tot noodzakelijk niveau en middelen afwisselen. Op de website van Glastuinbouw Nederland zijn deze fases helemaal toegelicht.

Stap voor stap door het IPM-plan
Het IPM-plan van MPS bestaat uit een aantal elementen. Het invuldocument waar u deze elementen kunt invullen, vindt u in de registratieomgeving en op onze website. Deze kunt u erbij pakken om via onderstaand stappenplan het IPM-plan in zijn geheel in te vullen.

Tabel 1: Beschrijving van de schadelijke organismen in economisch belang
In het meest linkse vakje vult u telkens het gewas of de gewasgroep in waarvoor u de plagen, plagen en/of onkruid aan wilt duiden. Daarna kunt u per gewas of gewasgroep aangeven van welke plagen u mogelijk of waarschijnlijk last van gaat krijgen die van economische impact zijn. Hetzelfde kunt u doen voor ziekten en onkruid.

Tabel 2: Afbeeldingen en symptomen van de schadelijke organismen
De schadelijke organismen die een gevaar zijn voor uw economische situatie, kunt u in tabel 2 aanduiden. In de allereerste kolom vult u de naam van de plaag of de ziekte in. Waarna u in kolom 2 een foto van dit schadelijke organisme kunt invoegen. Indien u hier geen foto van heeft, kunt u ook een verwijzing toevoegen naar een website, database of andere plek (bijvoorbeeld op een poster in uw bedrijf) waar een foto van dit organisme te vinden is. Meer informatie over ziektes/plagen kunt u vinden op de website van Royal Brinkman.

In de vierde kolom onder ‘optimale condities voor uitbreiding plaag’ kunt u de optimale condities noteren waarin deze plaag zich kan voortplanten. Belangrijke zaken zijn:

 1. Hoge temperatuur
 2. Sterk wisselende temperatuur
 3. Vochtig klimaat
 4. Droog klimaat
 5. Gewasresten/oude planten
 6. Anders

U kunt in de vierde kolom de cijfers noteren die van belang zijn op de genoemde plaag. Indien u het cijfer 6 gebruikt, kunt u deze hier ook specificeren.

In de vijfde kolom dient u de economische drempel te benoemen wanneer u denkt dat uw opbrengstverlies groter gaat zijn dan de kosten die u gaat maken voor het bestrijden van de plaag. Het kan ook zo zijn dat er meerdere economische drempels gelden voor één type plaag. De verschillende typen economische drempels zijn:

 1. Geen alternatief (ander middel) voorhanden
 2. De plaag is te vergevorderd in het gewas
 3. Biologie is niet mogelijk
 4. Economische schade wordt te groot
 5. Anders

In de vijfde kolom kunt u de cijfers noteren van welke economische drempels van toepassing zijn op de genoemde plaag. Indien u het cijfer 5 gebruikt, kunt deze hier ook specificeren.

Op deze manier kunt elk schadelijk organisme afgaan die een economische bedreiging vormen voor uw gewas of gewasgroep.

Tabel 3: Preventieve maatregelen
Om deze ziekten en of plagen te voorkomen, neemt u vast en zeker preventieve maatregelen. In tabel 3 staan diverse preventiemaatregelen aangeduid. Achter elke preventiemaatregel kunt u met Ja/Nee aangeven of u hier gebruik van maakt. Indien u hier ‘ja’ invult, kunt u in de laatste kolom de maatregel motiveren middels de situatie in uw eigen bedrijf. Indien u andere maatregelen treft dan aangegeven in deze tabel, kunt u deze onderaan toevoegen.

Tabel 4: Monitoring
Om ziekten, schimmels en plagen te monitoren, kunt u in deze tabel de bijhouden wie binnen het bedrijf gaat scouten, welke hulpmiddelen u gebruikt en hoe u de monitoring van de teeltomstandigheden bijhoudt. Indien u hier ‘ja’ invult, dient u in de laatste kolom aan te geven wanneer u dit gaat doen. Wanneer u andere maatregelen treft dan aangegeven in deze tabel, kunt u deze toevoegen bij ‘overige maatregelen’.

Tabel 5: Beheersmaatregelen
In tabel 5 dient u aan te geven welke beheersmaatregelen u gaat inzetten op het moment dat u een ziekte, plaag of schimmel niet meer onder controle heeft. Deze tabel is onderverdeeld in ‘Toepassing niet-chemische maatregelen’ en ‘Toepassing van chemische maatregelen’. Achter elke maatregel kunt u door middel van Ja/Nee aangeven of u hiervan gebruik gaat maken. Indien u hier ‘ja’ invult, kunt u in de laatste regel motiveren hoe u dit gaat toepassen binnen uw bedrijf. Bij ‘Toepassing niet-chemische maatregelen’ kunt u indien van toepassing, ook andere maatregelen toevoegen.

Tabel 6: Monitoren resistentie
Om het monitoren van de resistentie tegen ziekten, plagen en schimmels bij te houden, kunt in de laatste tabel aangeven welke maatregelen u hiervoor treft. U kunt achter elke maatregel door middel van Ja/Nee aangeven of u gebruik maakt van deze maatregel. Indien u ‘ja’ invult, kunt in de laatste regel motiveren wanneer u deze maatregel inzet.

Het invullen en uploaden van het IPM-plan
Het invuldocument van het IPM-plan kunt u vinden in onze registratieomgeving. Hier kunt u het IPM-plan ook weer uploaden wanneer u deze ingevuld hebt.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij sinds kort ook een voorbeelddocument beschikbaar. Deze is te vinden in de registratieomgeving en op onze website. Dit voorbeelddocument kunt u erbij pakken om een beeld te krijgen van hoe een ingevuld IPM-plan eruitziet.