MPS

Wij zijn MPS, een beweging opgericht door kwekers, voor kwekers en we hebben een missie. Wij zijn er om de tuinbouwsector duurzamer te maken door kwekers te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we door deze inspanningen transparant, meetbaar en aantoonbaar te maken. Voor dit doel ontwikkelen en beheren we een reeks innovatieve certificeringsstandaarden en on- en offline tools. Ook leveren we deelnemers hun eigen datainzichten aan waarop ze hun eigen bedrijfsverbruik kunnen aflezen. Onze certificaten zorgen ervoor dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer een integraal onderdeel wordt van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van de kweker. MPS-certificaten zijn internationaal erkend en toonaangevend in de tuinbouwindustrie. Deze certificaten hebben niet alleen betrekking op het milieu, MPS stimuleert duurzaamheid ook met certificaten voor kwaliteitsborging en sociale aspecten. Hiermee bieden we de sector handvatten voor een effectieve implementatie van duurzaam ondernemen.

Pragya Akhaury

Business Intelligence Specialist

Lisanne van den Berg

Sustainability Specialist

Marcel Bongaards

Business Analyst

Femke Boom

Junior marketing & PR specialist

Vincent den Breejen

Project Advisor

Rita Czeglédi

Assistant Controller

Manja Dane

Junior HR Advisor

Renske Franken

Product Manager

Linda van Gaalen

Communication Specialist

Paula den Hartog

Manager Product Development

Anja Klok-Kodde

Ambtelijk Secretaris

Tessa Lampis

Sustainability Specialist

Ewout Langenberg

Manager Finance & Operations

Chantal Lodewikus

Sustainability Specialist

Gijs Rijsdijk

Systems Support en Network Analyst

Raymond Scheepens

Area Manager

 • Nederland
 • België
 • Frankrijk
 • Spanje & Portugal
 • Italië & Griekenland
 • Turkije

Ronald Schotman

Product Owner

Anton de Snaijer

Senior Technical Specialist

Arthij van der Veer

Area Manager

 • Afrika
 • Noord- en Centraal-Amerika
 • Overige landen

Ronald van Vossen

Assistant Controller

Daan de Vries

CEO

Naomi van der Weiden-Boot

Product Manager

Bestuur

MPS heeft een bestuur dat bestaat uit zes personen, waarin de belangrijkste stakeholders zijn vertegenwoordigd.

Het hoofddoel van MPS is duurzaam ondernemerschap binnen de tuinbouwsector te ontwikkelen en te stimuleren. Het bestuur stelt het beleid om dit te realiseren vast en is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie.

De bestuursleden zijn:

 • De heer M. van der Sar (voorzitter)
 • Mevrouw S. Miltenburg (Royal FloraHolland)
 • De heer J. Aerts (Glastuinbouw Nederland)
 • De heer M. Mesken (VGB)
 • De heer F. van der Heide (Tuinbranche Nederland)
 • De heer M. de Ruiter (op persoonlijke titel, it/digital)

College van Deskundigen MPS

Het College van Deskundigen MPS (CvD) is het adviesorgaan van het bestuur van MPS voor wat betreft de inhoud en de werking van de certificatieschema’s van MPS en zorgt ervoor dat de schema’s afgestemd worden op de dagelijkse praktijk. Besluiten die worden genomen door het CvD worden bekrachtigd door het Bestuur.

Het CvD heeft inspraak in de ontwikkeling van en het beheer, beleid en eisen ten aanzien van de inhoud en het functioneren van de MPS schema’s. Hieronder wordt verstaan: alle activiteiten die invloed hebben op de certificering en betrouwbaarheid van de MPS schema’s, zoals het opstellen van eisen en interpretatie (Audit Manual, Conflict of Interest, eisen aan certificatie-instellingen, sanctiebeleid). De leden van het CvD zien er ook op toe dat maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van de certificatieschema’s van MPS wordt gecreëerd.

De leden van het CvD zijn:

 • Mevrouw L. van Wassenaer, Wageningen Economic Research (it/digital), voorzitter
 • De heer J. Koeman, Glastuinbouw Nederland (sierteelt en groenten)
 • De heer L. Oprel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Vacant (sociale aspecten)
 • De heer E. Dijkman, CLM Onderzoek en Advies BV (milieu)
 • De heer R. van Marrewijk, op persoonlijke titel (kwekers sierteelt)
 • De heer H. Reijngoud, Intratuin (retail)
 • De heer F. Jonk, Royal FloraHolland (afzet sierteelt)
 • De heer W. van Zonneveld, Floricultura (uitgangsmateriaal sierteelt)
 • De heer J. van Leeuwen, LTO (bomen en vaste planten)
 • Mevrouw E. Vlaming, KAVB (bollenteelt)

Stakeholders

MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereldwijde tuinbouwsector, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids-initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien. Steeds meer partners door de gehele tuinbouwketen heen sluiten aan omdat ze zien dat ze gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!