MPS

MPS faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie te verduurzamen. Wij maken ons hard voor het verduurzamen van de wereldwijde tuinbouwsector. Dit doen we door de duurzaamheidsinspanningen van tuinbouwondernemers transparant en meetbaar te maken. Om dit te kunnen bewerkstelligen, ontwikkelen en beheren we (online) tools en certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal; ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reiken wij de sector tools aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Pragya Akhaury

Business Intelligence Specialist

Lisanne van den Berg

Sustainability Specialist

Marcel Bongaards

Business Analyst

Femke Boom

Junior marketing & PR specialist

Vincent den Breejen

Project Advisor

Rita Czeglédi

Assistant Controller

Manja Dane

Junior HR Advisor

Renske Franken

Product Manager

Linda van Gaalen

Communication Specialist

Anja Klok-Kodde

Ambtelijk Secretaris

Ewout Langenberg

Manager Finance & Operations

Luísa Mealha-Stigter

Technical Specialist

Gijs Rijsdijk

Systems Support en Network Analyst

Raymond Scheepens

Area Manager

 • Nederland
 • België
 • Frankrijk
 • Spanje & Portugal
 • Italië & Griekenland
 • Turkije

Ronald Schotman

Product Owner

Anton de Snaijer

Senior Technical Specialist

Arthij van der Veer

Area Manager

 • Afrika
 • Noord- en Centraal-Amerika
 • Overige landen

Ronald van Vossen

Assistant Controller

Daan de Vries

CEO

Naomi van der Weiden-Boot

Product Manager

Bestuur

MPS heeft een bestuur dat bestaat uit zes personen, waarin de belangrijkste stakeholders zijn vertegenwoordigd.

Het hoofddoel van MPS is duurzaam ondernemerschap binnen de tuinbouwsector te ontwikkelen en te stimuleren. Het bestuur stelt het beleid om dit te realiseren vast en is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie.

De bestuursleden zijn:

 • De heer G. Kok (voorzitter)
 • Mevrouw S. Miltenburg (Royal FloraHolland)
 • De heer R. Paauwe (Glastuinbouw Nederland)
 • De heer M. Mesken (VGB)
 • De heer F. van der Heide (Tuinbranche Nederland)
 • De heer M. de Ruiter (op persoonlijke titel, it/digital)

College van Deskundigen MPS

Het College van Deskundigen MPS (CvD) is het adviesorgaan van het bestuur van MPS voor wat betreft de inhoud en de werking van de certificatieschema’s van MPS en zorgt ervoor dat de schema’s afgestemd worden op de dagelijkse praktijk. Besluiten die worden genomen door het CvD worden bekrachtigd door het Bestuur.

Het CvD heeft inspraak in de ontwikkeling van en het beheer, beleid en eisen ten aanzien van de inhoud en het functioneren van de MPS schema’s. Hieronder wordt verstaan: alle activiteiten die invloed hebben op de certificering en betrouwbaarheid van de MPS schema’s, zoals het opstellen van eisen en interpretatie (Audit Manual, Conflict of Interest, eisen aan certificatie-instellingen, sanctiebeleid). De leden van het CvD zien er ook op toe dat maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van de certificatieschema’s van MPS wordt gecreëerd.

De leden van het CvD zijn:

 • Mevrouw L. van Wassenaer, Wageningen Economic Research (it/digital), voorzitter
 • De heer J. Koeman, Glastuinbouw Nederland (sierteelt en groenten)
 • De heer J. van Ruiten, Naktuinbouw (uitgangsmateriaal sierteelt en groenten)
 • De heer L. Oprel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Vacant (sociale aspecten)
 • De heer E. Dijkman, CLM Onderzoek en Advies BV (milieu)
 • De heer R. van Marrewijk, op persoonlijke titel (kwekers sierteelt)
 • De heer H. Reijngoud, Intratuin (retail)
 • De heer F. Jonk, Royal FloraHolland (afzet sierteelt)

Stakeholders

MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereldwijde tuinbouwsector, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids-initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien. Steeds meer partners door de gehele tuinbouwketen heen sluiten aan omdat ze zien dat ze gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!