De MPS Groep gelooft in de behoefte en noodzaak van de tuinbouwketenpartijen om op een transparante en meetbare wijze maatschappelijk verantwoording af te leggen over de wijze waarop duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

De MPS Groep kent de tuinbouwsector en is er nauw mee verbonden. Als professionele speler op het gebied van duurzaamheidscertificering initiëren, inspireren en faciliteren we de dialoog over innovatie, duurzaamheid en kwaliteit in de keten. Op die manier dragen we bij aan een groener en milieuvriendelijker productie. Via online registratiesystemen en schema’s borgen we duurzaamheid en maken we dit meetbaar, transparant en aantoonbaar. Daarmee creëren we een wereldwijde standaard, versnellen we duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers en ondersteunen we de sector om haar marktpositie ketenbreed te versterken.

Tuinbouwondernemers vinden bij ons een totaalpakket. We ontwikkelen en beheren snelle, slimme en betrouwbare certificatieschema’s en geautomatiseerde oplossingen die duurzaamheid transparant en aantoonbaar maken. We delen onze kennis proactief, adviseren en stimuleren de sector, en ondersteunen het certificeringsproces met (digitale) hulpmiddelen. Ook verbinden en inspireren we wereldwijd partijen in de keten die duurzaamheid tot hun kerntaak rekenen en helpen we kwekers/telers om eenduidig en transparant te communiceren met consumenten. MPS-ECAS is de onafhankelijke certificerende instelling binnen de MPS Groep. Ze voert audits uit met de focus op duurzaamheid en voedselveiligheid en certificeert duurzaam werkende ondernemers op de verschillende schakels binnen de keten.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!