De sierteelt vraagt om verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Kwekers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen aan producten stellen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie in de bedrijfsvoering wordt reeds geleverd met het MPS-ABC certificaat. Nu vragen afnemers naar inzicht van kwekers die minimale gewasbeschermingsmiddelen gebruiken of zelfs alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Kwekers die koplopers zijn in het verminderen van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik willen zich kunnen onderscheiden. MPS-GreenerGrown voorziet in deze behoefte van de markt. MPS-GreenerGrown werkt met een sterrensysteem waar de kweker zelf inzicht heeft in hoe te verbeteren en het volgende niveau te bereiken door steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Indien gewenst, kan de kweker deze gegevens uiteraard ook met derde partijen delen.

MPS-GreenerGrown is een ‘add-on’ op MPS-ABC (bedrijfszekerheid) én MPS-ProductProof (productzekerheid). Het toont aan dat kwekers minimale hoeveelheden gewasbescherming gebruiken in de teelt, op bedrijfsniveau. Ook het eventuele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de teelt om, zoals onkruidbespuiting en reiniging van kassen wordt in kaart gebracht. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat er minimale hoeveelheden chemische werkzame stoffen zijn gebruikt in de teelt of zelfs helemaal geen.

Het sterrensysteem geeft aan in welke mate werkzame stoffen zijn gebruikt:

  • 3 sterren ★★★ geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast.
  • 2 sterren ★★ geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen en MPS-MIND witte middelen zijn toegepast.
  • 1 ster ★ geeft aan dat er alleen biologische gewasbeschermingsmiddelen en MPS-MIND witte middelen en MPS-MIND groene middelen onder de ondergrens van de MPS-ABC normen zijn toegepast.

Kenmerken

Een add-on op MPS-ABC én MPS-ProductProof

Versterking bedrijfsimago en onderscheidend naar andere kwekers

Speelt in op maatschappelijke vraag naar vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Zichtbaarheid in MPS-Trade Portal