De sierteelt vraagt om productgaranties. Kwekers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen aan producten stellen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie in de bedrijfsvoering wordt reeds geleverd met het MPS-ABC certificaat. Nu vragen afnemers ook specifiek wat er in producten zit. MPS-ProductProof is een instrument dat uitsluitsel geeft of een product aan de eisen van een bepaalde afnemer voldoet.

MPS-ProductProof (productzekerheid) is een ‘add-on’ op MPS-ABC (bedrijfszekerheid). MPS-ProductProof toont op productniveau aan dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen en niet zijn toegepast in de teelt. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.

Kenmerken

Een add-on op MPS-ABC

Versterking bedrijfsimago en onderscheidend naar andere kwekers

Speelt in op maatschappelijke vraag naar duurzame en veilige producten

Zichtbaarheid in MPS-Trade Portal