Eerlijk en open zijn. Dat is wat een consument vandaag de dag verwacht van bedrijven. Transparantie is alleen mogelijk wanneer iedere schakel in de keten zijn eigen bijdrage levert. Dit kan met het MPS-Florimark label. Met dit label worden kwekers, handelaren en veilingen allemaal op dezelfde criteria beoordeeld.

MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van handelsbedrijven en bestaat uit drie deelcertificaten:

  • Florimark TraceCert (Het certificaat voor traceerbaarheid van bloemen en planten)
  • Florimark GTP (Het certificaat voor traceerbaarheid; daarnaast voldoet u hiermee ook aan milieu-, kwaliteits-, en sociale eisen)
  • ISO9001 (Het certificaat voor kwaliteitszorg en ketenkwaliteit)

Kenmerken

Voldoet aan eisen van retailers en detailhandelaren

Korting op auditkosten door gecombineerde audits

Verbreding van afzetmogelijkheden

Financieel voordeel door aangescherpte bedrijfsprocessen

Verbetering op managementniveau