MPS, 29 jaar… en verder

Het verhaal van MPS is het verhaal van de tuinbouwsector. ‘Laat zien hoe de tuinbouwsector omgaat met gewasbescherming’ was de aanleiding 29 jaar geleden, toen MPS in 1995 werd opgericht. Een sector die nu aantoont het belang te zien van duurzaam en verantwoord produceren. We nemen u mee in het verhaal van MPS, het verhaal van uw sector. Een historie die nooit af is, want de tuinbouw en MPS blijven verduurzamen en innoveren. Blijf daarom deze pagina volgen als u wilt weten hoe MPS de tuinbouw blijft ondersteunen bij transparant ondernemen, op weg naar een duurzame toekomst.

De missie van onze nieuwe CEO

Wat ik belangrijk vind…
“Is écht te snappen hoe een bedrijf werkt en hoe de sector werkt”, vertelt Daan de Vries. De Vries is sinds december 2020 CEO van de MPS Groep. Zijn doel: zorgen dat MPS blijft aansluiten op de praktijk.

2020

2020: alles op scherp

Stroomversnelling. Dat woord valt vaak als het over 2020 gaat. Dat heeft alles te maken met 3.500 potentiële klanten die binnenkort in één klap aan milieuregistratie zullen beginnen. Voor MPS betekent dit een ommezwaai die alles op scherp zet: de klantbenadering, het registratiesysteem, de tarieven.

Lees verder
image-2020
Dirk Hogervorst

Luisteren naar kritiek en omzetten in oplossingen

Stefanie Miltenburg, programmamanager duurzaamheid van Royal FloraHolland, is veel in gesprek met de leden over het belang van transparantie en certificering. De markt vraagt erom en het is belangrijk voor de reputatie van de marktplaats, de producten en de sector. Ze ontmoette naast begrip ook kritiek en weerstand.

Lees verder
image-2020
Stefanie Miltenburg
2020

Van, voor en door de sector

“Dat is wat MPS voor mij in een paar woorden betekent”, aldus Gijs Kok. Kok kwam acht jaar geleden in het bestuur van MPS en is sinds twee jaar voorzitter van dit bestuur.

2020
2020

Invoering nieuwe registratieomgeving

Duurzaamheid is…
“Voor ons bedrijf heel erg belangrijk. Het is de uitstaling naar buiten toe, naar onze klanten.” Wouter Vreugdenhil, eigenaar van Greendreamz, is MPS-ABC deelnemer en vertelt over zijn ervaring met de MPS-ABC registratieomgeving en over wat zijn bedrijf heeft aan MPS-ABC.

2019
In 2019 werd het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. MPS ondertekende dit convenant als steunbetuiger. De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een ngo, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen.
IMVO deelnemers
2019
image-2017
Jeroen Oudheusden en Harold Beek

Aangesloten bij FSI

Toen FSI in 2013 startte, was duurzaamheid in de tuinbouw lastig te vatten. Er waren zoveel duurzaamheidsschema’s en certificaten, zo’n zestig in de hele wereld. En het was niet duidelijk waar ze voor stonden. FSI bracht daar verandering in. De telers met MPS-certificaten hebben daar profijt van.

Lees verder

In 2017 startte MPS, samen met 13 andere leden van FSI, het project Chain Transparency. We werkten samen aan een project dat resulteerde in een substantiële vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een afname van de milieu-impact.

2017

Ketens willen schoon product

MPS-A, MPS-GAP, GLOBALG.A.P.-module, MPS-SQ, MPS-ProductProof: Raadschelders Varens rijgt een serie certificaten aan elkaar. Waarom? “We vinden het zelf belangrijk en onze klanten vragen erom”, zegt eigenaar Kelly Raadschelders. “Alles in één hand bij een organisatie die goed bekend staat, is makkelijk.”

“Met MPS-A begonnen we al in 1996. Met MPS-GAP zijn we gestart omdat Ikea daar nadrukkelijk om vroeg. MPS was toen al vertrouwd terrein, dus het werd MPS-GAP. MPS staat goed bekend en biedt veel certificaten. Het is makkelijk voor ons dat we alle audits bij één organisatie kunnen onderbrengen”, zegt Raadschelders.

Lees verder
image-2014
Kelly Raadschelders en haar vader Jan Raadschelders
2014
image-2013
Manuela van Leeuwen

MPS-Milieu-indicator: goede hulp bij Integrated Pest Management

Dümmen Orange produceert in Ethiopië al twee jaar jonge planten voor kerststerren met volledig geïntegreerde bestrijding. Wat daarbij helpt is de indicatie van MPS voor de schadelijkheid van middelen. “In elk land kan die schadelijkheid anders zijn, maar de data van MPS kloppen overal.”

Lees verder
2013

In 2013 start MPS in Turkije, de interesse in duurzaam produceren groeit

Turkije is een relatief nieuwe productie- en afzetmarkt voor o.a. bloemen en planten. In totaal telt het land ongeveer 70.000 hectare aan tuinbouw waarvan circa 5000 ha sierteelt gerelateerd is. Het zwaartepunt ligt in de omgeving van Antalya. Deze afzetmarkt is groot door de strategische ligging van Turkije, ook als brug naar Eurazië. Omdat ook Europa een steeds belangrijke afzetmarkt wordt voor Turkije en de vraag naar duurzaam gekweekte sierteelt (en de eisen die hieraan gesteld worden steeds hoger worden) groeit de interesse naar duurzaam produceren en een gevalideerde borging hiervan in Turkije. Daarom heeft MPS ook eigen coördinatoren in Turkije, die kwekers in hun eigen taal bijstaan.

2013

MPS is vanwege haar roots gemaakt voor de sierteelt

Frank Zeiler was getuige van de beginfase van MPS in Duitsland. “Dat begin was lastig, want de destijdse Nederlandse naam ‘Milieuproject Sierteelt’ vertaalt naar het Duits als ‘Umweltprojekt Zierpflanzenbau’ sloeg niet aan, omdat het woord ‘Umwelt’ behalve milieu nog meer betekenissen heeft.”

Lees verder
image-2010
Frank Zeiler

BLUME2000 wil dat telers zich blijven verbeteren

Ina Reinders’ functie als Corporate Responsability Manager creëerde BLUME2000 in een tijd dat zulke posities helemaal niet bestonden in Duitsland. Het is tekenend voor de houding van Duitslands grootste bloemisterijketen tegenover duurzaamheid.

Lees verder
image-2010
Ina Reinders
“Het voortdurend concurreren met jezelf én met anderen zorgt voor een continue stimulans om het nog beter te doen”
2010

Digitale transformatie

Als er iemand is die de klanten van MPS goed kent dan is het wel Angèle Mooiman. In 1998 begon zij bij MPS als data-entry medewerker. Dat betekende dat zij met de hand de verbruiksgegevens van telers verwerkte. De grootste verandering was de overgang van papier naar digitaal. Hoe ging dit en hoe ervaarde Angèle deze overgang?

2008

Fusie met ECAS dat MPS-ECAS gaat heten

In 2007 werd de fusie tussen MPS en ECAS bekrachtigd door Theo de Groot (voormalig directeur MPS) en Ron Bleijswijk (voormalig directeur ECAS). De ‘MPS Groep’ zag het daglicht en ECAS ging door onder de naam MPS-ECAS. Er werd voor deze fusie gekozen zodat kwekers nog maar bij een loket hoefden aan te kloppen voor al hun registratie- en certificeringsvraagstukken. MPS-ABC milieuregistratie werd gecontroleerd door MPS-ECAS door middel van audits en monsternames. De onafhankelijke rol van MPS-ECAS moest bewaakt worden; dit wordt tot op de dag van vandaag gedaan door de Raad van Accreditatie. Tegenwoordig biedt MPS-ECAS alle denkbare certificering aan voor de gehele tuinbouwketen; het one-stop-shop concept was een schot in de roos!

2007
image-2006

De erfenis van consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants

Regina Dinkla stond in 2006 aan de wieg van het duurzame consumentenmerk Fair Flowers Fair Plants (FFP). Een label dat het uiteindelijk niet redde. “We waren te vroeg”, constateert Dinkla.

FFP startte in 2006 omdat de Europese Unie destijds een duurzaam consumentenmerk voor bloemen en planten stimuleerde. In samenwerking met productie, handel, vakbonden en ngo’s kreeg MPS hiervoor subsidie. Dinkla zette als projectleider vanuit MPS (en later vanuit Stichting FFP) het label in de markt. “Het idee was goed: één herkenbaar label voor consumenten introduceren, dat garant staat voor milieuvriendelijke en mensvriendelijke geproduceerde bloemen en planten. Voor consumenten was het woud aan duurzaamheidslabels niet te volgen. Dit was het sausje over alle onderliggende milieu- en sociale labels”, zegt Dinkla, die aan het label verbonden was tot eind 2011. In 2012 stapte ze over naar Florensis (ook MPS-deelnemer), dat wereldwijd uitgangsmateriaal voor zo’n 4.000 rassen van bloemen en planten levert. Ze is Manager Sustainability & Corporate Communications.

Lees meer
2006

MPS is sinds 2005 actief in Italië en groeit er razendsnel

Italiaanse kwekers, met name van vaste planten en boomkwekerijproducten, hebben MPS-ABC omarmd; in eerste instantie vaak door vraag vanuit de markt, vervolgens omdat ze zagen dat MPS-ABC meer is dan een certificaat. Onze coördinator ter plaatse, Antonio Fracassi ondersteunt kwekers al jaren ter plaatse. Van het opstarten van de registratie tot het beantwoorden van uiteenlopende vragen. Maak hier kennis met Antonio.

2005

In 2004 is MPS-Milieu-indicator geïntroduceerd

MPS was in 2004 zijn tijd al ver vooruit. Toen al was MPS-ABC méér dan een certificaat. Het was destijds al een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om hun milieuimpact te verlagen. Dit was onder meer mogelijk door de MPS-Milieu-indicator, die ‘onder de motorkap’ van MPS-ABC is geplaatst.

Deze indicator, die door MPS is ontwikkeld, maakt de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen meetbaar. Hierbij zijn gewasbeschermingsmiddelen ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood, waarbij groene middelen het minste impact op het milieu hebben en rode het meeste. Effectief middelengebruik is bij deze MPS-Milieu-indicator van belang: soms is één keer een oranje middel inzetten effectiever en milieuvriendelijker dan tientallen keren groen.

Naast het feit dat kwekers door middel van MPS-ABC hun (milieu)prestaties dus kunnen benchmarken aan collega-kwekers met vergelijkbare producten onder vergelijkbare omstandigheden, kunnen kwekers door middel van de MPS-Milieu-indicator hun gewasbeschermingsmiddelengebruik optimaliseren en zo de milieudruk verminderen en kosten besparen.

2004

Van hoge stapels formulieren naar digitalisering

De stapels verzamelformulieren werd verleden tijd. Het inleveren van de formulieren gebeurde per post, via het brieflokaal en per fax. Map voor map werden de verzamelformulieren verwerkt. Dat waren heel wat handelingen voordat een formulier verwerkt was. In 2008 gingen we volledig over van papier naar digitaal. Een grote omschakeling, niet alleen voor ons maar ook voor de kwekers. Het voordeel van de digitalisering was doordat wij de gegevens sneller konden verwerken, de gegevens ook eerder beschikbaar waren voor de kweker. De overstap was niet eenvoudig, maar we kijken vanuit data entry met veel trots terug op de digitale ontwikkelingen.

Angele Mooiman, data entry medewerkster

2003
image-2001
Michiel de Haan

“In 2030 alleen nog ’positive plants’”

“Onze droom is om in 2030 alleen nog maar planten te verkopen met een positieve footprint”, zegt Michiel de Haan, managing director van handelsbedrijf Royal Lemkes. Certificaten helpen daarbij.

Royal Lemkes levert jaarlijks meer dan 100 miljoen planten aan 3.900 winkels in 34 landen en streeft ernaar dat aantal planten in 2030 te hebben verdubbeld. ‘Positive plants’ wil zeggen CO2-neutraal, minimaal gebruik van chemische middelen, circulaire verpakkingen en met leefbaar loon voor alle mensen in de keten.


“In 2001 is MPS-GAP geïntroduceerd. MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet de kweker aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures.”

Lees verder
2001
image-2000
Werknemer aan het werk bij de wetlands waarmee het water wordt gezuiverd in de kas van Sher Ethiopia.

Met MPS-SQ oog voor sociale omstandigheden

Ook in Afrika (Kenia, Tanzania en Ethiopië) wordt MPS-ABC steeds bekender. Dit leidde tot een nieuwe discussie: naast het milieu moeten ook de veiligheid en de omstandigheden voor arbeiders worden aangekaart binnen bedrijven. In 2000 werd daarom MPS-SQ, waarbij SQ staat voor Socially Qualified, geïntroduceerd.

Lees verder
2000
image-1998
In memoriam Bernhard Bürgisser

Een groot ambassadeur voor MPS door de keten heen

Een van de belangrijkste ambassadeurs van MPS-milieuregistratie was Bernhard Bürgisser. Vanaf het begin zag hij dat MPS-ABC meer was dan een certificaat; het was een systematiek waarvan hij vanaf het eerste moment het potentieel zag. Dit stak hij niet onder stoelen of banken.

Lees verder
Bernhard Bürgisser (1947-2020): een sleutelfiguur in eerlijke handel in bloemen en planten
1998

“We hebben het beeld van de tuinbouw kunnen nuanceren”

12,5 jaar was Kees Vis voorzitter van het bestuur van MPS en al die 12,5 jaar was MPS in gesprek met milieugroeperingen. “We vonden dat de boodschap van de nette telers niet goed voor het voetlicht werd gebracht. Daarom was registreren zo geweldig. Dat leverde feiten op.”

Zijn ouders hadden een bloembollenbedrijf. Zelf werkte hij 35 jaar voor Hagelunie in de glastuinbouw en bloembollen. Hij had zijn voeten nog niet op tafel gelegd na zijn pensionering of hij werd in 1997 al gevraagd als voorzitter van het bestuur van MPS. “Een plezierige periode volgde, waarin het bestuur goed samenwerkte met een inspirerend en enthousiast team, dat hun boodschap overal uit wilde dragen.”

Lees verder
image-1998
Kees Vis
De opening van de Floriade in 2002 dreigde verstoord te worden door milieuactivisten.
1998

Internationaal succes MPS-ABC

“Zet de sector beter op de kaart”
Dat was de opdracht die Theo de Groot, voormalig CEO van de MPS Groep kreeg in 1993. Een systeem werd ontwikkeld waarmee kwekers hun duurzaamheidsinspanningen konden laten zien. Dit was het begin van MPS-ABC. Al snel werd met dit systeem de wereld veroverd.

1998
In 1997 wonnen we de Tuinbouwmilieuprijs: ‘de zilveren wesp’. Een mooie prijs voor het werk dat we de afgelopen jaren gedaan hadden. Voor ons een afronding van het feit dat alle veilingen en organisaties in de Nederlandse sector achter ons gingen staan, het product financierde en verder wilde uitrollen in de markt.
Theo de Groot, voormalig CEO van MPS
1997

Weinig middelen gebruiken volgt uit liefde voor planten telen

Boomkwekerij Vredebest startte in 1996 al met MPS-certificering, omdat “spuiten voor niemand goed is.” Exporteurs vragen naar de certificaten. Soms is de beperkte keuze gewasbeschermingsmiddelen wel een belemmering. 

“Wij zijn sinds 1996 MPS-ABC-gecertificeerd. Mijn vaders filosofie was destijds al: ‘Te veel spuiten is voor niemand goed: voor de omgeving, de medewerkers en de portemonnee niet’.” Aan het woord is coniferenteler Hendrik Hak, van Kwekerij Vredebest in Waddinxveen. Het bedrijf heeft een MPS-A-kwalificatie en is hiernaast MPS-GAP- en MPS-SQ-gecertificeerd.

Lees verder
image-1996
Hendrik Hak
1996
image-1995
Aad van Veen

“We kunnen MPS niet loslaten”

Ze waren de eerste deelnemers aan MPS, vader en zoon Van Veen: “Het zit gewoon in onze aard dat we overal aan mee willen doen. We willen ons onderscheiden. Nu weer opnieuw met MPS-ProductProof.”

Lees verder
Van Veen Gerbera heeft lidnummer 150001. Waar die 15 voor staat? Ze zaten destijds op nr. 15 en hadden 15.000 m2 gerbera’s.
1995

De Roots van MPS

“Binnen een maand hadden we vierhonderd MPS-ABC deelnemers”, aldus Harold Beek, adjunct-directeur bij MPS. Beek was erbij vanaf het eerste uur. MPS telde veel successen, maar niet alles ging zonder slag of stoot.

Lees verder
1993