Op dit moment niet. Met de nieuwe registratieomgevingtool zijn we wel de mogelijkheden aan het verkennen om koppelingen te leggen met externe registratiesystemen. We zijn hierover met een aantal partijen in gesprek.