Toepassingsregistratie en dagregistratie is hetzelfde. Dit houdt in dat het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen per toepassing, per gewas of gewasgroep, geregistreerd wordt.