Alle MPS-ABC deelnemers worden tussen MPS-periode 4 en MPS-periode 10 gefaseerd overgezet. Om dit in goede banen te leiden zijn alle deelnemers ingedeeld in vaste groepen. Circa drie weken voor de overzetting krijgt u per e-mail bericht over wanneer u wordt overgezet op de nieuwe omgeving. Er kan niet worden afgeweken van de vaste groepsindeling.