Binnen MPS-ABC wordt een kwalificatie afgegeven op de milieu-impact en daarmee op welke hoeveelheid van een middel is gebruikt. We geven dus geen kwalificatie af op het aantal toepassingen. Eén van de criteria binnen MPS-GAP is dat de voorschriften op het etiket worden gevolgd. Indien tijdens een audit blijkt dat het voorgeschreven aantal toepassingen wordt overschreden, wordt gehandeld zoals beschreven in het certificatieschema. MPS geeft nooit informatie over het aantal toepassingen aan derde partijen.