Als ondernemer wilt u grip hebben op uw bedrijfsprocessen en zichtbare verbetering van de kwaliteit ervaren. Dit kan met MPS-Quality. Eerst start u met het beschrijven van een aantal processen, zoals inkoop, oogsten, sorteren en verpakken. Maar ook onderwerpen als verkoop, klanttevredenheid en houdbaarheidstesten komen in het handboek aan de orde. Nadat deze beschrijvingen getoetst zijn aan de voorwaarden, gaat u er eerst drie maanden mee aan de slag. En wanneer blijkt dat de registratie goed werkt, kan de audit worden uitgevoerd en bent u een erkend MPS-leverancier.

Omdat het bij MPS-Quality draait om het uniformeren van processen, is het certificaat zeer geschikt voor samenwerkende bedrijven zoals (telers)verenigingen.

Kenmerken

Gebaseerd op specifieke eisen voor sierteeltsector

Optimaliseren van bedrijfsvoering

Zichtbare verbetering van bedrijfskwaliteit

Duidelijke en betrouwbare productinformatie

Versterking bedrijfsimago bij inkopende handel