De Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) zorgt in opdracht van gemeenten en waterschappen voor de verwerking van de milieurapportages van glastuinbouwbedrijven. Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit van kracht voor glastuinbouwbedrijven. Dit houdt in dat er jaarlijks een UO-rapportage aangeleverd moet worden. Deze UO-rapportage omvat gegevens omtrent metingen, registratie en rapportage van lozingen van meststoffen.

MPS kan u van dienst zijn met het verzorgen van deze rapportage. Indien u MPS-ABC deelnemer bent, hoeft u alleen nog maar een aanvullende UO-module te registreren.
U kunt ook zonder MPS-deelname de UO-registratie via MPS laten verlopen. Door het afsluiten van een UO-abonnement via MPS hoeft u als MPS-deelnemer alleen nog maar een aanvullende UO-module te registreren, te controleren en te versturen.

MPS is al jarenlang de grootste dienstverlener in Nederland op het gebied van UO-rapportages. We onderhouden nauw contact met de Nederlandse overheid en bevoegd gezag, zodat we u altijd goed van dienst kunnen zijn.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de UO-registratie via MPS en de daarbij behorende kosten kunt u contact opnemen met ons Service & Support team.

Kenmerken

Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal

Versterking bedrijfsimago

Voldoet aan eisen internationale retail

Verbreding afzetmogelijkheden

Voldoet aan wettelijke eisen

Onderdeel FSI 'Social Basket'