De MPS Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie te verduurzamen. Stichting MPS is onderdeel van de MPS Groep en ontwikkelt innovatieve (online) tools en certificatieschema’s waarmee ondernemers kwaliteit en duurzaamheid transparant en meetbaar kunnen maken.

Het College van Deskundigen (CvD) MPS is het adviesorgaan van het Bestuur van MPS voor wat betreft de inhoud en werking van de certificatieschema’s van MPS en toetst of de schema’s voldoende afgestemd zijn op de dagelijkse praktijk en de juiste procedures zijn gevolgd. Het CvD MPS heeft daartoe inspraak in de ontwikkeling van en het beheer, beleid en de eisen van de certificatieschema’s.

Vanwege uitbreiding van het CvD MPS zijn wij op zoek naar enkele nieuwe:

Leden College van Deskundigen MPS

Profiel:

  • Beschikken over een kritische blik en analytisch vermogen; daarnaast kunt u oplossingsgericht denken.
  • Beschikken over kennis en ervaring van certificeringsprocessen in de tuinbouw.
  • Kennis van een of meerdere certificatieschema’s die MPS aanbiedt.
  • Affiniteit met de dagelijkse praktijk van afnemers van de MPS-certificatieschema’s.
  • Beschikken over enige bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de context van de organisatie.
  • Affiniteit met (internationale) handel, retail, boom- of bollenteelt is een pre.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

  • Vier vergaderingen op jaarbasis, locatie MPS te Honselersdijk of online via MS Teams.
  • Voorbereidingstijd op agendapunten.

Bezoldiging:

  • Indien u niet afgevaardigd wordt door een organisatie, ontvangt u vacatiegeld van € 150,- per bijgewoonde vergadering.

Procedure:

  • De leden van het CvD toetsen de aanvragen en nemen in overleg met de Algemeen Directeur van de MPS Groep het besluit.

Interesse?

Wilt u actief bijdragen aan de totstandkoming van certificatieschema’s die inspelen op de behoefte van kweker, markt en maatschappij? Spreekt de enigszins formele rol van het College van Deskundigen u aan? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie met een duidelijke motivatie hoe u het CvD kunt versterken via de button ‘Direct solliciteren’.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de vacature, kunt u contact opnemen met Anja Kodde via a.kodde@my-mps.com.