MPS-ECAS is een onafhankelijke certificerende instelling die wereldwijd actief is in de tuinbouwsector. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificeringsproces te waarborgen, is een College van Deskundigen (CvD) aangesteld. Het CvD fungeert als toetsings- en adviesorgaan voor de Operational Manager van MPS-ECAS, die eindverantwoordelijk is voor de certificatiebeslissingen. Het CvD is samengesteld uit vertegenwoordigers van de belanghebbende groeperingen in de sector waarin MPS-ECAS werkzaam is.

Naast toezicht houden, adviseert het CvD over beleid, inhoud en functioneren van het certificatiesysteem. Tevens geeft het CvD advies over de interpretatie, toepassing en functioneren van certificatieschema’s waartegen MPS-ECAS certificatiediensten verleent.

Door het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden ontstaat binnenkort de volgende vacature:

Lid College van Deskundigen MPS-ECAS

Profiel:

 • Beschikken over een kritische blik en analytisch vermogen; daarnaast kunt u oplossingsgericht denken.
 • Beschikken over kennis van en ervaring met certificeringsprocessen in de tuinbouw om de toezichthoudende rol te kunnen vervullen.
 • Kennis van een of meerdere certificatieschema’s waartegen MPS-ECAS diensten verleent.
 • Affiniteit met de dagelijkse praktijk waarin MPS-ECAS opereert.
 • Beschikken over enige bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de context van de organisatie.
 • In staat zijn om, indien nodig, het onafhankelijk en onpartijdig functioneren van MPS-ECAS toe te lichten.
 • Affiniteit met AGF of bollenteelt is een pre.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

 • Vier vergaderingen op jaarbasis, locatie MPS-ECAS te De Lier of online via MS Teams.
 • Voorbereidingstijd op agendapunten.

Bezoldiging:

 • Indien u niet afgevaardigd wordt door een organisatie, ontvangt u vacatiegeld van € 150,- per bijgewoonde vergadering.

Procedure:

 • De leden van het CvD toetsen de aanvragen en nemen het besluit.
 • Deelname aan het CvD is in principe op afgevaardigde basis.

Interesse?

Wilt u actief bijdragen aan de kwaliteit en het onpartijdig en onafhankelijk functioneren van MPS-ECAS? Spreekt de enigszins formele rol van het College van Deskundigen u aan? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie met een duidelijke motivatie hoe u het CvD kunt versterken via de button ‘Direct solliciteren’.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de vacature, kunt u contact opnemen met Anja Kodde via a.kodde@my-mps.com.