MPS: More Profitable Sustainability

Banner MPS Website corporate clip


Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

We hebben hieronder een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen per thema. 

MPS-ABC

Hoe gaat MPS om met entiteitsveranderingen en wat houdt dit in voor mijn MPS registratie?

Als uw bedrijfsnaam of entiteit veranderd, moet u dit doorgeven aan MPS. MPS beoordeelt wat de situatie is en welke formulieren MPS nodig heeft. Bij naams- of entiteitswijziging heeft MPS namelijk een ingevuld formulier bedrijfsnaam-, entiteitswijziging, zodat u onder hetzelfde MPS nummer het lidmaatschap kunt vervolgen. Afhankelijk van de situatie, kan MPS ook vragen om een nieuw ondertekende overeenkomst en uittreksel KvK.  

Uiteraard kunnen zich ook andere situaties voordoen, zoals bedrijfsovername, fusie, splitsing e.d.  We willen u vragen om bij elk type bedrijfswijziging contact op te nemen met MPS Service and Support, zodat zij u verder kunnen helpen en adviseren over het continueren van de MPS deelname. 

Indien u vragen of twijfels heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via 0174 615 715


Hoe en wanneer kan ik mijn MPS-ABC deelname opzeggen?

Opzegging geschiedt door schriftelijke opzegging of per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Wanneer wij uw opzegging voor 1 november ontvangen dan is uw MPS-ABC deelname per eind van dit kalenderjaar beëindigd. In de praktijk hanteren wij een coulanceregeling tot 31 december. Als u na 31 december opzegt, zal de het lidmaatschap m.i.v. het volgende kalenderjaar beëindigd worden en vindt er geen creditering van het factuurbedrag plaats.

Onze Algemene Voorwaarden staan vermeld in de Tripartite Overeenkomst, die u ondertekent bij aanvang van het MPS-ABC lidmaatschap. In de Algemene Voorwaarden staat het volgende omtrent de opzegging van het lidmaatschap (artikel 23):

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Onverminderd de beëindiging met onmiddellijke ingang als gevolg van een sanctie kan deze

overeenkomst door ieder der partijen schriftelijk worden beëindigd met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar, waarbij geen restitutie plaatsvindt van de door deelnemer al vooruit betaalde kosten. De opzegging dient te geschieden voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Ik heb geen kwalificatie, waar kan dat aan liggen?


Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Controleer daarom de volgende items:
- Heeft u 13 periodes geregistreerd?
- Heeft u een compleet teeltplan ingeleverd (voor al uw deelregistraties)
- Heeft u de algemene vragenlijst op iedere deelregistratie ingevuld
- Heeft u een succesvolle initiële audit gehad
- Heeft u uw rekening betaald?
- Heeft u een sanctie naar aanleiding van een controle?

Hoe reken ik mijn vloeibare meststoffen om van kg naar liter?


Op de verpakking staat een dichtheidsfactor (vaak ongeveer 1,25). U deelt de kilogrammen van de factuur door deze factor; dan weet u hoeveel liter de meststof bedraagt./p>

Hoe zoek ik een middel op in MY-MPS?


Boven in uw scherm staat een wit zoekvlak (zoek op code of omschrijving). U plaatst uw cursor in het zoekvlak en typt een deel van de naam in. Dit is de gemakkelijkste werkwijze, dus niet zoeken via het vergrootglas. Als u bijvoorbeeld 'Vertimec' zoekt, dan zoekt u op Vert. Vervolgens verschijnen alle opties waar 'vert' in voor komt. Klik de juiste aan en u kunt deze registeren.

Ik kan een code niet vinden in MY-MPS, wat moet ik doen?


Vraag een code bij MPS aan om deze te kunnen registreren. Dit doet u door in MY-MPS (Mijn verbruik Dashboard) op de optie 'Nieuwe Code' te klikken. Het is belangrijk dat u MPS van voldoende informatie voorziet, bijvoorbeeld een foto van het etiket van het middel. U kunt de informatie (incl. etiketinformatie) ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat moet ik doen als ik hoeveelheid watergift niet kan achterhalen?


Wanneer u de hoeveelheid watergift niet kunt achterhalen, dan kunt u dat aan de afdeling Service & Support van MPS doorgeven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dan kijkt MPS of er een oplossing is. Wanneer u geen meters heeft, is de watergift eventueel te achterhalen door de pompcapaciteit te vergelijken met het aantal draaiuren.

 

UO registratie via MPS

Hoe vul ik het UO emissieformulier  in?


Hieronder vindt u tevens een stappenplan om u op weg te helpen.
1. De bedrijfsgegevens en analysegegevens van het UO-emissieformulier kunt u ten allen tijden invullen.
2. Om de teeltgegevens en verbruiksgegevens te kunnen ophalen, moet u eerst de gehele MPS registratie voor het afgelopen jaar invullen en insturen.
3. Vervolgens verwerkt MPS de gegevens 's nachts en de volgende werkdag kunt u het UO-emissieformulier volledig maken en insturen.
4. MPS stuurt de gegevens door aan het UO.


Moet ik als potplantenkweker registreren op volle grond teelt of substraatteelt?


Voor de UO registratie geldt dat u als potplantenkweker registreert op substraatteelt. Voor de registratie in MPS-ABC is dit anders (op de algemene vragenlijst), hier geldt potplantenteelt niet als substraat teelt.

Ik heb een gesloten systeem en loos geen water, moet ik dan toch monsters invullen op het UO emissieformulier?


Nee, als u bij de bedrijfsanalyse heeft aangegeven dat u niet loost, hoeft u geen monsters te nemen. Dit geldt zowel voor substraatteelt als volle grond teelt. U vult dan bij de analysegegevens in dat u 0 metingen verricht. Als u dit niet invult, kunt u het formulier niet verzenden.

Hoeveel monsters moet ik nemen?


Als u loost en u heeft substraatteelt moet u minimaal 7 tot 13 monsters nemen en registreren in het UO emissieformulier. Als u loost en u heeft grondteelt moet u minimaal 4 tot 13 monsters nemen en registreren in het UO emissieformulier. De controle op het juiste aantal te nemen monsters wordt strenger. 

Moet ik monsters nemen als ik volle grond teelt heb en loos op de bodem?


Nee, als u volle grond teelt hebt en u loost op de bodem (geen drainage), dan hoeft u geen watermonsters te nemen. In het UO emissieformulier kunt u dan bij analysegegevens 0 monsters invullen. De overige gegevens, zoals teelten en verbruiksgegevens van meststoffen moeten wel gerapporteerd worden. Let op! Indien u wel grondmonsters neemt, hoeft u deze niet in het UO-emissieformulier in te vullen. 

Wat is de rol van MPS?


MPS is een dienstverlener op het gebied van de UO registratie. Wij zorgen ervoor dat de registratie bij de juiste instantie terecht komt. MPS is niet de organisatie die bepaalt wat de wettelijke verplichting is voor registratie. 

Mijn rapportage is afgekeurd, wat kan er aan de hand zijn?


Rapportages worden volledig afgekeurd als er ook maar iets ontbreekt en dat kan zijn:

1.Uw registratie kan onvolledig zijn (geen 13 verzamelformulieren ingeleverd of een onvolledig teeltplan).
2.Het kan zijn dat uw UO-nummer niet klopt (deze is op te vragen bij het bevoegd gezag: Omgevingsdienst, waterschap of gemeente).
3.Het kan zijn dat er iets niet goed staat in uw UO-emissieformulier (een niet geldige combinatie; zie hierboven, of er staat iets niet goed bij de analysegegevens).

Waar geeft het onderdeel MIJN UO in het MPS klantenportal inzicht in?


In 2016 heeft MPS het onderdeel MIJN UO ontwikkeld in het klantenportal MY-MPS. In MIJN UO kunt u direct zien wat de status is van uw UO rapportage van het afgelopen jaar, maar ook van de twee voorgaande jaren. Als er Goed staat, dan is de rapportage goed doorgestuurd naar het UO. Afgekeurd houdt in dat de rapportage niet ingestuurd is. De reden hiervan staat erbij vermeld. Daarnaast heeft u als MPS lid, direkt inzicht in uw Milieurapportage. Hiermee kunt u direct zien of u aan de emissienormen voldoet. 

Ik probeer kleiner dan 0,1 of kleiner dan 0,2 in te vullen bij de analysegehaltes. Hoe moet ik dit doen?


U kunt hier het getal 0 invullen.

Kan ik fouten in mijn emissieformulier later nog wijzigen?


Ja,u kunt net als bij alle andere formulieren in MY-MPS gegevens later alsnog wijzigen en opnieuw insturen. Dit kunt u zo vaak als nodig doen, zolang dit voor 1 mei gebeurd. Na 1 mei kunt u het formulier wel opnieuw insturen, maar zult u daarnaast contact op moeten nemen met MPS Service and Support. Na 1 mei kunnen zij ervoor zorgen dat de rapportage opnieuw open wordt gesteld, zodat deze opnieuw ingestuurd kan worden. 

Welke onderdelen van waterregistratie zijn verplicht?

Sinds 1 januari 2009 is het voor Glastuinbouwtelers verplicht om de UO-emissie gegevens te registreren. Dat wil zeggen: de analysegegevens van de watermonsters en de hoeveelheid geloosd spui/drainage water (code 22). Sinds 1 januari 2011 is het daarnaast voor MPS-ABC verplicht om de hoeveelheid watergift te registreren (code 21).

MPS-Product Proof 

 

Wat is MPS-Product Proof?

MPS-Product Proof is het instrument dat zichtbaar maakt of een product aan bepaalde eisen van de afnemer voldoet. MPS-PP is daarnaast het aantoonbaar maken dat bepaalde werkzame stoffen in en op sierteeltproducten ontbreken, het is een transparantietool. Je kunt aan MPS-PP deelnemen als je over MPS-ABC certificatie beschikt. Het is een @-on op MPS-ABC. 

Wat heb je nodig voor MPS-Product Proof?

- Deelname aan MPS-ABC, met een minimum score van MPS-C
- Dagregistratie van gewasbeschermingsmiddelen via MY-MPS 
- Onafhankelijke monsternames (door MPS)
In de 2e fase:
- Een betrouwbaarheids Index (BI) met tenminste 40 punten. Deze bouw je op door de dagregistratie te vergelijken met de monsternames. De BI wordt door MPS gemaakt.
- De totale berekening van MPS-PP is gebaseerd op monstername (min. 4 keer) + BI + Dagregistratie (Actres TOP)

Hoe gaat MPS om met werkzame stoffen die niet gebruikt mogen worden?

De basiscriteria voor MPS-PP bevatten op werkzame stof niveau dezelfde eisen als die van MPS-ABC. Te weten de zwarte lijst en daarnaast de wetgeving in een land. Kortom, als er een werkzame stof wordt aangetroffen die niet is toegelaten, heeft dit consequenties voor MPS-PP en MPS-ABC (b.v. een sanctie). 
Als een middel wel toegelaten is en niet op de zwarte lijst staat, leidt dit to een MPS-PP status. Alle informatie rondom gevonden werkzame stoffen, het wel of niet voldoen aan afnemerseisen, komt in het portal te staan. U kunt dus zien waar u aan voldoet en deze informatie naar wens delen met klanten/afnemers. 

Residu en normen?

MPS werkt binnen MPS-PP met een grenswaarde van 0.01mg/kg. Indien er een werkzame stof in het monster zit met een lagere concentratie dan 0.01mg/kg dan wordt dit niet aangetoond.

Hoe kan ik MPS-Product Proof aanvragen?

Op onze homepage vindt u het aanvraag offerteformulier van MPS-PP. De kosten bestaan uit MPS dagregistratie (indien nog niet afgenomen), nader te bepalen aantal monsters en de berekening van de Betrouwbaarheidsindex. We geven hier geen kostenindicatie af, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals type teelt, aantal teeltlocaties etc. Op basis de aanvraag, krijgt u een offerte met kostenoverzicht toegestuurd. 

 

Algemeen

Hoe kan ik de factuur voor MPS het gemakkelijkst betalen?


De automatische betaling van uw factuur is snel en efficiënt. Er zijn twee manieren om dit te doen:

Betaling via incasso
Met een incasso machtigt u MPS om het factuurbedrag te innen. Betalen via een incasso werkt snel en efficiënt. De overboeking van het bedrag wordt automatisch gedaan. Vanzelfsprekend kunt u bedragen waarmee u het niet eens bent altijd terug laten boeken. U kunt hier het formulier invullen.

Betaling via direct debit
Een andere vorm van automatische betaling is de betaling via 'direct debit'. Hierbij betaalt u het factuurbedrag via uw veilingrekening bij FloraHolland. Het voordeel voor u is dat de betaling automatisch gaat via uw veilingrekening. U heeft hier dus geen omkijken meer naar. Vanzelfsprekend kunt u bedragen waarmee u het niet eens bent altijd terug laten boeken.

Verrekening via de veilingrekening werkt als volgt: U ontvangt van ons een factuur voor uw eigen administratie. MPS-ECAS incasseert het factuurbedrag direct via de veiling. Uiteraard kunt u deze betaling terugvinden op uw overzicht van de veiling. Mocht u geen aanvoerder zijn op een VBN-veiling dan is het natuurlijk ook mogelijk om gebruik te maken van een machtiging via de bank oftewel een incasso.

U kunt hier het formulier invullen.

Hoe kan ik mijn vignet printen via Bartender?

Hierbij een andere manier om een afbeelding te importeren in Bartender:
Deze procedure geldt voor afbeeldingen die niet van etiket tot etiket veranderen.

  1. Klik op de knop Afbeelding op de standaardwerkbalk. 
  2. Klik op de gewenste locatie voor de afbeelding. Er verschijnt een voorbeeldafbeelding op de etiketindeling. 
  3. Dubbelklik op de afbeelding om het dialoogvenster Geselecteerde afbeelding wijzigen weer te geven.
  4. Laat de optie Type staan op Ingesloten afbeelding, maar klik op de knop Afbeelding selecteren om het dialoogvenster Afbeelding selecteren weer te geven. 
  5. Het dialoogvenster Afbeelding selecteren is een standaard Windowsdialoogvenster voor bestandsnavigatie. Gebruik dit venster om het afbeeldingbestand dat u wilt importeren op te zoeken en te openen. BarTender brengt u automatisch terug naar het dialoogvenster Geselecteerde afbeelding wijzigen. 
  6. Klik op OK.