Directie

De dagelijkse leiding is in handen van Daan de Vries, CEO MPS.

Medewerkers

Bij MPS zetten onze collega’s in zowel binnen- als buitenland zich dagelijks in om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Maak hier kennis met onze medewerkers.

Bestuur

MPS heeft een bestuur dat bestaat uit vijf personen, waarin de belangrijkste stakeholders zijn vertegenwoordigd.
Het hoofddoel van MPS is duurzaam ondernemerschap binnen de tuinbouwsector te ontwikkelen en te stimuleren. Het bestuur stelt het beleid om dit te realiseren vast en is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie.

De bestuursleden zijn:

 • De heer G. Kok (voorzitter)
 • Mevrouw S. Miltenburg (Royal FloraHolland)
 • De heer R. Paauwe (Glastuinbouw Nederland)
 • De heer M. Mesken (VGB)
 • De heer F. van der Heide (Tuinbranche Nederland)

College van Deskundigen MPS

Het College van Deskundigen MPS (CvD) is het adviesorgaan van het bestuur van MPS voor wat betreft de inhoud en de werking van de certificatieschema’s van MPS en zorgt ervoor dat de schema’s afgestemd worden op de dagelijkse praktijk. Besluiten die worden genomen door het CvD worden bekrachtigd door het Bestuur.

Het CvD heeft inspraak in de ontwikkeling van en het beheer, beleid en eisen ten aanzien van de inhoud en het functioneren van de MPS schema’s. Hieronder wordt verstaan: alle activiteiten die invloed hebben op de certificering en betrouwbaarheid van de MPS schema’s, zoals het opstellen van eisen en interpretatie (Audit Manual, Conflict of Interest, eisen aan certificatie-instellingen, sanctiebeleid). De leden van het CvD zien er ook op toe dat maatschappelijk draagvlak voor de acceptatie van de certificatieschema’s van MPS wordt gecreëerd.

De leden van het CvD zijn:

 • Mevrouw L. van Wassenaer, Wageningen Economic Research (it/digital), voorzitter
 • De heer J. Koeman, Glastuinbouw Nederland (sierteelt en groenten)
 • De heer J. van Ruiten, Naktuinbouw (uitgangsmateriaal sierteelt en groenten)
 • De heer L. Oprel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Vacant (sociale aspecten)
 • De heer E. Dijkman, CLM Onderzoek en Advies BV (milieu)
 • De heer R. van Marrewijk, op persoonlijke titel (kwekers sierteelt)
 • De heer H. Reijngoud, Intratuin (retail)

Stakeholders

MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereldwijde tuinbouwsector, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids-initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien. Steeds meer partners door de gehele tuinbouwketen heen sluiten aan omdat ze zien dat ze gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector.

 

 

College van Deskundigen MPS-ECAS
Voor MPS-ECAS is het van groot belang om onafhankelijk, onpartijdig en objectief haar werk te kunnen doen. Om dat te realiseren en te bewaken heeft MPS-ECAS het College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Het CvD bewaakt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieproces waar ECAS B.V. verantwoordelijk voor is. Voor de samenstelling van het CvD kunt u terecht op de website van MPS-ECAS.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!