De door MPS ontwikkelde Milieu-INDicator (MPS-MIND) maakt de impact van gewasbescherming op het milieu meetbaar. Gewasbeschermingsmiddelen zijn hierbij op basis van omgevingsfactoren, stofeigenschappen en emissiebeperkende maatregelen ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood, waarbij groene middelen het milieuvriendelijkst zijn.

MPS vervangt in de toekomst MPS-MIND door de Milieu-Indicator Gewasbeschermingsmiddelen (MIG). De MIG is een meetmethode voor gewasbeschermingsmiddelen die wordt ontwikkeld door Wageningen University & Research, Stichting Natuur en Milieu en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in samenwerking met maatschappelijke organisaties, overheden, afzetpartijen en MPS. Het doel is het ontwikkelen van een internationaal geaccepteerde meetmethode die de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen inzichtelijk maakt. De MIG biedt kansen voor het verder omlaag brengen van de milieulast en het bieden van transparantie richting markt en maatschappij.

Op dit moment zijn we volop bezig met de overgang naar de MIG. In de MPS-MIND methode zijn er drie grafieken (groen, oranje en rood). MPS wil deze vervangen door een totale milieu-impact score. Hierdoor wordt de milieulast inzichtelijk door middel van één grafiek in plaats van drie. Elke werkzame stof heeft in deze berekening een risicofactor. Op die manier wordt de milieulast betrouwbaarder en eerlijker bepaald. Bovendien wordt duidelijk of de beperkte inzet van een werkzame stof met een hoog risico een lagere milieulast heeft dan het steeds herhalen van een werkzame stof met een laag risico.

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!