MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS Nieuws

*|MC:SUBJECT|*
Focusland IPM Essen: België
De sierteelt in België is na de groenteteelt de tweede grootste subsector van de tuinbouw met 550 miljoen euro aan productiewaarde. Hoewel het aantal bedrijven de laatste jaren is afgenomen, zijn areaal en productiewaarde constant gebleven. Veel bedrijven investeerden in nieuwe infrastructuur en technologieën om duurzamer te kunnen telen.
Certificering sierteeltbedrijven 
Op dit moment zijn nog te weinig Belgische sierteeltbedrijven gecertificeerd. “Dat is een beetje eigen aan het handelsmodel in de sierteelt, waarbij onze ondernemers zelf hun afzet en export organiseren”, zegt Bruno Gobin, directeur Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). “Groentebedrijven zijn veel meer gecertificeerd, omdat de veilingen dit vragen. In de sierteelt is zeker nog groei in certificering mogelijk. Meer en meer bedrijven beseffen intussen dat certificatie wel handelskanalen opent, maar zeker ook beter inzicht geeft in de eigen bedrijfsvoering.”
PCS ondersteunt siertelers, boomkwekers en groenvoorzieners door praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting. De directeur: “We zijn een kennisinstelling die oplossingen biedt, welke onmiddellijk toepasbaar zijn op het bedrijf. Daarvoor vertalen we kennis van diverse onderzoekpartners naar de praktijk en tonen op het veld en in de kas hoe het beter kan.” Het proefcentrum werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van duurzame technieken, die telers milieutechnisch en economisch vooruit kunnen helpen. Tevens tonen ze tuinbouwbedrijven hoe deze stappen vooruit kunnen zetten. Recent investeerde de Vlaamse overheid een fors bedrag in het proefcentrum, zodat ze nu state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten hebben. “Een mooi uithangbord voor onze innovatieve bedrijven.” 

Toekomst duurzaamheid
De meeste Belgische bedrijven werken nu al behoorlijk duurzaam, maar hebben te weinig aandacht voor een formele borging van de vele inspanningen in een certificaat. “Met een certificaat is het mogelijk om je inspanningen in de handelsketen te communiceren. Daarom verwachten we dat de komende jaren veel tuinbouwbedrijven de
eerste stap naar basiscertificatie gaan zetten en van daaruit gaan doorgroeien naar hogere certificaten”, aldus Gobin. 

MPS is in Vlaanderen een belangrijke speler met toch een behoorlijk aantal tuinbouwbedrijven die MPS-A gecertificeerd zijn. Ook verschillende handelaren en grotere retailers vragen inmiddels om een hoger certificaat. De directeur: “Voor MPS zal het belangrijk zijn om de kwaliteit van haar certificatie door de hele keten heen sterk te borgen om een garantie te kunnen geven op de milieu- en kwaliteitseisen van de afzet.” 
FSI General Assembly tijdens IPM Essen
Op donderdag 24 januari vond de FSI General Assembly plaats op de IPM in Essen. Tijdens deze jaarvergadering, waar het bestuur en bijna alle leden aanwezig waren, werden twee nieuwe leden voorgesteld; Syngenta flowers en AIPH. Na een stemming door de leden werd Marcel Zandvliet (Directeur Marketing & CSR Dutch Flower Group) aangesteld als nieuw bestuurslid bij FSI als vertegenwoordiger voor de handel (naast Richard Fox, directeur Union Fleurs).
MPS werd vertegenwoordigd door Remco Jansen (Commercieel Manager) die een presentatie gaf over de lopende projecten die MPS en FSI gezamenlijk uitvoeren. Een van deze projecten is het Chain Transparancy project, gericht op het verlagen van de milieu-impact in de sierteeltsector (met name gericht op gewasbeschermingsmiddelen) en dit af te stemmen binnen de gehele productieketen. Remco Jansen: “In de presentatie kwam naar voren dat we enorme stappen aan het maken zijn; het middelengebruik daalt, en dan met name de meest belastende gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn we druk bezig om nog beter aan te sluiten op de vraag vanuit de markt en met het ontwikkelen van slimme tools voor kwekers om hun activiteiten binnen de keten transparanter en zichtbaarder te maken”. 
 
Voor meer informatie over de rol van MPS binnen FSI of andere vragen; neem contact op met Remco Jansen: r.jansen@my-mps.com, 06 512 740 01
MPS-SQ certificaat voor Aleia Roses tijdens IPM Essen
Dinsdag 22 januari 2019 heeft Aleia Roses het certificaat MPS-SQ (Socially Qualified) in ontvangst mogen nemen. Gerrit Jan Vreugdenhil (Commercieel Manager MPS) overhandigde het document aan María del Mar Parra, Agronoom bij Aleia Roses.  Dit feestelijke moment vond plaats op de stand van Aleia Roses tijdens de IPM.

Het MPS-SQ certificaat toont de sociale betrokkenheid van bedrijven aan. Goede werkomstandigheden zijn een belangrijk aspect  voor handelaren en consumenten. De belangrijkheid van bewuste teeltmethoden en informatie over de her-
komst van een product neemt daarnaast toe.  Net als de sociale betrokkenheid van een producent. Het certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en gedragscodes die opgesteld zijn voor lokale organisaties. De ILO (International Labour Organization) is hierin ook opgenomen.

De Spaanse teler streeft ernaar om zo biologisch mogelijk te produceren, heeft oog voor het milieu en is sociaal betrokken. Aleia Roses is blij om dit MPS-SQ certificaat toe te voegen aan MPS-GAP en MPS-A.
MPS-GAP certificaat uitgereikt aan Boltha tijdens IPM Essen
Bollenkwekerij Boltha uit Breezand heeft tijdens de IPM haar MPS-GAP certificering ontvangen uit handen van Commercieel Manager Raymond Scheepens. Inmiddels zijn er ruim 200 bedrijven in de bollensector die deelnemen aan MPS-ABC registratie (ongeveer 33 procent van het totale areaal). Steeds meer bedrijven in deze sector nemen nu ook de stap naar MPS-GAP omdat ze inzien dat certificeringsschema’s zorgen dat binnen het bedrijf de puntjes op de i worden gezet en dat de bedrijfskwaliteit hoger wordt”, aldus Scheepens. 

“Als familiebedrijf willen wij duurzaam te werk gaan. Immers, ook de volgende generatie verdient een goede en gezonde toekomst. Daarom zijn wij al jaren aangesloten bij MPS. We zijn er trots op dat we naast onze MPS-A kwalificatie stappen verder zetten en nu dus ook MPS-GAP gecertificeerd zijn”, aldus Truus van den Berg-Smakman van Boltha. 
MPS-ABC tip: UO-Jaarrapportage
Volgens het Activiteitenbesluit is elk glastuinbouwbedrijf verplicht om jaarlijks de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen via de UO te rapporteren aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is zowel de gemeente, milieu- of omgevingsdienst als ook het waterschap. De rapportages worden gebruikt om te
toetsen of uw  bedrijf aan de lozingsnormen (substraatteelten) en de gebruiksnormen (grondteelten) voldoet die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Daarnaast worden de rapportages gebruikt om de milieubelasting uit de glastuinbouwsector te bepalen.

Het rapporteren kunt u doen door in MY-MPS onder Mijn Verbruik het UO emissieformulier in te vullen en te versturen. Uiteraard dient het registratiejaar volledig ingevuld te zijn. 

Wat gebeurt er nu?
Het bevoegd gezag controleert na 1 mei of u uw UO-jaarrapportage heeft ingediend en toetst de inhoud van de rapportage op juistheid. Als blijkt dat geen rapportage is ingediend, de rapportage is afgekeurd of de gegevens niet volledig en/of juist zijn kan het bevoegd gezag tot handhaven overgaan. 

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met MPS Service & Support via 0174 615 715 of info@my-mps.com
Eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt door MPS-ECAS
Afgelopen week heeft MPS-ECAS het eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt aan Green partners. Green Partners is een bloemenverwerkings- en boekettenproductiebedrijf en maakt sinds 2000 deel uit van de Dutch Flower Group. 

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).

 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan de omgang met gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden.

Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database.
 

Colin Maas (Manager Auditing): "MPS-ECAS verzorgt sinds het najaar van 2018 de Chain of Custody-audits. Green Partners heeft o.a. ook Florimark GTP bij ons behaald, hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor onze klanten te faciliteren. Het is een mooie prestatie van Green Partners dat ze als eerste via ons CoC-gecertificeerd zijn!". 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Colin Maas via e-mail colin.maas@ecas.nl.  
MPS-presentatie Lelie middag Andijk
Tijdens de Lelie middag in Andijk op vrijdag 25 januari was Raymond Scheepens namens MPS aanwezig om een presentatie te geven over MPS-certificering. Ruim 80 geïnteresseerde Lelie kwekers waren aanwezig. De vraag naar MPS-certificering groeit gestaag in de bollensector, mede door de vraag vanuit de markt.

Vorig jaar is het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten opgericht om eenheid krijgen in de route naar certificering. Lees hier meer over de ambities van het platform. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature Auditor
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
  • Manager Commercie en Productontwikkeling
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
Nieuw MPS-team Duitsland
Vanaf 1 januari 2019 is er een vernieuwd MPS-team aan de slag gegaan in Duitsland. Duitslandcoördinator Silke Peters heeft na 7 jaar MPS verlaten; Erika Boland van bureau Aktenkraft neemt haar taken over en is de nieuwe coördinator van MPS in Duitsland.  

Tot de taken behoren onder andere het begeleiden van kwekers en handelaren in het certificeringsproces. "We zijn nu de Duitse serviceafdeling van MPS", legt Vivian Pellens, Managing Director van Aktenkraft, uit.

In de praktijk verandert er echter niets voor Duitse MPS-deelnemers, en ook het Duitse MPS-team blijft bekende gezichten houden. Karin Spengemann is sinds 2015 onafhankelijk MPS-consultant in Duitsland en treedt nu toe tot het nieuwe team. Zij is verantwoordelijk voor kwekers in Noord- en Oost Duitsland. Erika Boland werkt sinds 2017 voor de regio's West- en Zuid-Duitsland.

Een goede gelegenheid tot vragen stellen of om kennis te maken met het Duitsland-team is tijdens de IPM in Essen. Karin Spengemann, Erika Boland en Remco Jansen zullen hier aanwezig zijn. U kunt ze vinden in de stand van Aktenkraft (2E25) of in de stand van MPS (1D12.25).

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Remco Jansen via r.jansen@my-mps.com.
Eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt door MPS-ECAS
Deze week heeft MPS-ECAS het eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt aan Green partners. Green Partners is een bloemenverwerkings- en boekettenproductiebedrijf en maakt sinds 2000 deel uit van de Dutch Flower Group. 

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).
 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan de omgang met gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden.
Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database

Colin Maas (Manager Auditing): "MPS-ECAS verzorgt sinds het najaar van 2018 de Chain of Custody-audits. Green Partners heeft o.a. ook Florimark GTP bij ons behaald, hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor onze klanten te faciliteren. Het is een mooie prestatie van Green Partners dat ze als eerste via ons CoC-gecertificeerd zijn!". 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Colin Maas via e-mail colin.maas@ecas.nl. 
Bedrijf in beeld: OVATA uit Bleiswijk
OVATA in Bleiswijk teelt op 10,2 hectare ongeveer vijftig soorten succulenten, waarvan 70% eigen variëteiten. Succulenten, waaronder vetplanten en cactussen vallen, zijn planten die vocht kunnen vasthouden voor droge tijden. Jaarlijks produceert het potplantenbedrijf 10 miljoen planten in potten variërend vanaf 5,5 cm tot 30 cm. De succulenten worden onder andere via exporteurs afgezet in geheel Europa, Rusland, Turkije en Amerika. “Als je aan de strenge eisen van de Verengde Staten kunt voldoen, kun je ook aan de rest van de wereld leveren”, zegt Ivo van den Akker van OVATA.

Duurzaamheid en milieu
Bij het potplantenbedrijf staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Ze streven ernaar om de succulenten volledig duurzaam te telen. Het bedrijf heeft de volgende certificering: MPS-A+, MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-ProductProof (PP) en On the way to PlanetProof. Het streven is om in 2020 ook MPS-Quality en MPS-Natural Protected (NP) te hebben. MPS-NP is een combinatie van MPS-ABC, MPS-PP waarbij gewasbescherming volledig biologisch wordt uitgevoerd. “Voor ons is certificering een middel en geen doel. Al die vragen die we moeten beantwoorden, houden ons scherp en laten ons weten of we op de goede weg zijn. En het is een voordeel dat alles bij één instantie is ondergebracht.”

Van den Akker neemt deel aan het MPS-klantenpanel: “Hierdoor zijn we als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen die eraan komen. Verder stimuleren we MPS om stappen vooruit te zetten. Daarnaast willen we de berekening van de CO2-footprint ook in MPS opgenomen zien.”

Circular Economy Challenge
OVATA heeft meegedaan aan de Circular Economy Challenge van Rabobank en KPMG. Uit de uitgevoerde bedrijfsscan, waarbij vooral naar de afvalstromen is gekeken en wat nog mogelijk is op het gebied van duurzaamheid, zijn voor het potplantenbedrijf nog twee verbeterpunten gekomen: overschakelen naar bioplastic en  kunstmeststoffen vervangen door biologische meststoffen. 

Van den Akker: “Bioplastics klinkt duurzaam, maar is het niet. We hebben dat onderzocht, maar de productie kost meer energie en er komt veel CO₂ bij vrij. Bovendien is het dikker, waardoor minder potten op een pallet gaan en daarmee meer vrachtbewegingen. We hebben ook naar kartonnen potten gekeken, maar dat is het ook nog niet. Daarin kunnen we niet lang telen, waardoor toch plastic potten nodig zijn. En met het om wisselen van een plastic pot voor een kartonnen pot zijn in plaats van één twee potten nodig, wat niet bepaald duurzaam is. We blijven daarom in potten van 100% recyclebaar plastic telen, wat tot op heden het meest duurzaam is.”

Hij vervolgt: “In 2025 willen we wel volledig met biologische meststoffen en compost telen. Hij geeft aan dat het telen met biologische meststoffen nog een hele zoektocht wordt. Het einddoel is om in 2028 de SKAL-certificering te hebben, waarbij ze volledig biologisch in meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn. Voor dat Skal-certificaat moeten de leveranciers dan ook aan de biologische eisen voldoen. Dat wordt nog wel een uitdaging.”

 
Minder verpakking
Vorig jaar is het potplantenbedrijf begonnen met vraaggestuurd te produceren. Als er minder vraag is, is er ook minder aanbod. Hierdoor is automatisch het afval minder, omdat geen overbodige productie hoeft te worden weggegooid. Met IKEA hebben ze ook een project opgestart om het afval te verminderen. Voor het woonwarenhuis verwerkt OVATA plantconcepten in onder andere potten van keramiek. Deze potten kwamen eerst in kartonnen dozen aan, maar nu zonder dozen van de leverancier, die IKEA uitzoekt. Hierdoor is minder karton nodig en staan er meer potten in een container. “Dit is een mooi voorbeeld om samen met ketenpartners aan duurzaamheid te werken.”

OVATA heeft voor de vier soortlijnen, pure succulenten, pearls, WOODS en ROCKS, eigen trays van karton met FSC-keurmerk. Het bedrijf gebruikt geen gas, maar restwarmte en gebruikt geen extra CO₂. Van den Akker: “Als we CO₂ in de kas willen hebben, zetten we gewoon de luchtramen open. Want er zit voldoende CO₂ in de lucht en door Europoort is de concentratie hoger, zeker bij een zuidwestenwind.” Verder loost het potplantenbedrijf geen water en zet maximaal natuurlijke vijanden en biologische middelen in. 
Land in beeld: Spanje
Kwekersvereniging Coplant Galicia S.L. is deze maand begonnen met MPS-ABC-registratie om uiteindelijk MPS-ABC kwalificatie te behalen. Bijna 150 bedrijven in Spanje en Portugal gingen hun al voor. De keuze om deel te nemen aan MPS was eenvoudig; alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden zichtbaar en meetbaar en de certificering is internationaal erkend.

Sandra Pereira (kwaliteitsmanager bij Coplant): "We werkten eerst met lokale certificering, maar misten de internationale erkenning, dat was voor ons de hoofdreden om te starten bij MPS. Daarnaast legt MPS de 'duurzaamheidslat' steeds hoger waardoor verduurzaming een continu proces blijft". 
René Rombouts (coördinator MPS Spanje): "Sierteelt heeft relatief gezien een klein marktaandeel vergeleken met groente & fruit in Spanje, en al helemaal in de regio Galicië, waar Coplant is gesitueerd. Daarom is het voor sierteeltkwekers nog belangrijker om gecertificeerd te zijn en zich zo te onderscheiden en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid zichtbaar te maken". 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met René Rombouts via spain@mi-mps.com.
MPS aanwezig tijdens MANTS in Baltimore (USA)
Van 9 t/m 11 januari 2019 vond in Baltimore (USA) de 49e editie van MANTS plaats.  MPS was voor de vijfde keer aanwezig op deze beurs. Aangezien MPS groeit in de Verenigde Staten en een strategische alliantie heeft gesloten met AmericanHort is deze beurs steeds belangrijker geworden; met name vanwege het groeiende aantal MPS-deelnemers dat actief is in de teelt van vaste planten en boomkwekerij-producten.  

AmericanHort heeft milieu & duurzaamheid speerpunt gemaakt voor 2019. Dit sluit aan op de ambities van MPS om ook de Amerikaanse tuinbouwsector verder te verduurzamen.  Ook in 2020 zal MPS weer aanwezig zijn tijdens de 50e (jubileum) editie van MANTS. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Arthij van der Veer via a.vd.veer@brasil.my-mps.com.
HortiContact 2019 Gorinchem
 
Van 19 t/m 21 februari vindt voor de 16e keer de HortiContact (voorheen de Tuinbouw Relatiedagen) plaats in Gorinchem. Niet alleen Nederlandse tuinbouwprofessionals weten de weg naar HortiContact te vinden. Het aantal internationale gasten neemt elk jaar gestaag toe. De afgelopen jaren trokken bezoekers uit Europa, de VS, Canada, Australië en Azië richting deze Nederlandse vakbeurs.
 
MPS is natuurlijk ook weer aanwezig. Breng een bezoek aan onze stand (#E105) en laat u informeren over onze producten en diensten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in de internationale tuinbouwsector. 

Download hier uw gratis toegangsbewijzen. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature Auditor
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
  • Manager Commercie en Productontwikkeling
  • Service & Supportmedewerker
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar