Ons Serviceteam beantwoordt de meest uiteenlopende vragen van onze klanten. Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen van deze maand voor u op een rij gezet en lichten wij ons antwoord toe.

Bij MPS-ABC dient een IPM (Integrated Pest Management) Plan aanwezig te zijn. Wat houdt dit precies in?
Om te voldoen aan de eisen van FSI is van belang dat er een IPM Plan aanwezig is. MPS heeft op haar website richtlijnen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een IPM plan: dit is geen vast format voor hoe het plan er daadwerkelijk uit moet zien, maar een leidraad zodat voldaan kan worden aan de eisen. Er zit voor een klein deel overlap tussen het binnen MPS-ABC vereiste IPM plan en een aantal elementen die worden ingevuld in de gewasbeschermingsmonitor (die in Nederland wettelijk verplicht is). In het IPM plan kan voor deze elementen een verwijzing naar de gewasbeschermingsmonitor gegeven worden.

Ik heb veel verschillende gewassen, wat nu? En hoe zit het met het maken van afbeeldingen van plagen zoals in de IPM Plan richtlijnen wordt gezegd?
Er dient een inventarisatie te worden gedaan naar welke plagen de grootste economische impact hebben op de gewassen. Stel, u heeft dertig gewassen, dan wordt per gewas of gewasgroep geïdentificeerd welke plagen de grootste impact hebben. Voor alle unieke plagen worden vervolgens de overige stappen van het IPM plan doorlopen; hierin wordt dan verwerkt hoe deze plagen herkend kunnen worden en welke stappen er ondernomen moeten worden de plaag uit te bannen. Binnen onze richtlijnen van het IPM plan is het een vereiste dat er afbeeldingen opgenomen zijn waarop de plagen te herkennen zijn. Dat betekent echter niet dat u zelf afbeeldingen moet maken, er kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een poster. Overigens heeft Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de WUR onlangs een IPM tool gelanceerd waar de kweker veel informatie kan vinden over dit onderwerp.

Hoe zit het met het registreren van waterverbruik binnen MPS-ABC?
Een criterium in het MPS-ABC certificatieschema is de registratie van waterverbruik, ook als er geen meter aanwezig is. In dat geval moet er een zo realistisch mogelijke inschatting worden gegeven. Hierbij wordt naast de gebruikte hoeveelheid ook de bron waaruit het water is onttrokken geregistreerd.

Wat moet ik doen als ik twee teeltlagen heb?
In het geval van een tweede teeltlaag is het van belang dit aan te vinken in het teeltplan in het menu ‘Perceel toevoegen’. Bij het berekenen van de MPS-ABC kwalificatie wordt er dan rekening gehouden met de totale oppervlakte, dus ook van de tweede teeltlaag.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand nog vragen hebben of heeft u een andere vraag, kunt u contact opnemen met ons Serviceteam.