Net als MPS focust Vertify, een van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra in Nederland, op duurzaamheid. Dat doen ze in de voedingstuinbouw, maar ook in de sierteelt. Alle activiteiten zijn daarbij gericht op de plant: hoe houd je die gezond? “Alle facetten van onderzoek zijn erop gericht om de plant optimaal te laten presteren”, licht Johan Kos, directeur van Vertify, toe.

Vertify is van oudsher een grote partij in de bollensector: “Van tulpen tot lelies en van hyacinten tot krokussen. We hebben daarin een unieke positie in de wereld”, zegt Kos. Ook in de sierteelt voert Vertify tal van onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar gewasbescherming. “Hoe pak je witte vlieg aan in poinsettia, of trips in chrysant? Dat soort onderzoeken doen we samen met de sector, soms ook in publiek-private samenwerkingen.”

Snijbloemen op water
Kos licht één van de vele lopende onderzoeken uit: snijbloementeelt op water. “Dertig jaar geleden begonnen we met witlof op water, twintig jaar geleden kwam de tulp op water en daarna ook sla. En nu zijn we al een aantal jaar bezig met onderzoek naar de chrysant, Matricaria en Lisianthus op water.” Door dat soort grondgebonden gewassen op water te telen, hoef je middelen tegen bijvoorbeeld Pythium niet meer te gebruiken. Ook het stoomproces kan achterwege blijven.

In de tulpenteelt wordt ook veel onderzoek gedaan. “We kijken nu met name naar het terugbrengen van gewasbescherming. Telers kijken dan meer naar het juiste moment om middelen in te zetten in plaats van ‘blind’ te spuiten. Dat hangt af van factoren als het weer en het gewas – je ziet daarom dus een ontwikkeling naar meer gebruik van data.”

Direct toepasbare kennis
Het kan lastig zijn om ondernemers aan de slag te laten gaan met nieuwe inzichten uit dergelijke onderzoeken. Wat daarbij helpt, is dat Vertify geen vergezichten schetst, maar concrete inzichten biedt die de kweker vrijwel meteen in z’n bedrijf kan toepassen. “Daarbij kijken we goed naar niet-chemische middelen en natuurlijke bestrijders, gaas om de druk van buiten te verlagen en watersystemen om ziekten en plagen tegen te gaan. Het draait allemaal om het reduceren van middelengebruik.”

Johan Kos

Onderzoek en certificering: twee kanten van één medaille
De vraag naar duurzamer telen met minder meststoffen en gewasbescherming speelt in de voedingstuinbouw al veel langer. “In de sierteelt zien we die roep de laatste vier, vijf jaar ook ontstaan. Milieuvriendelijk telen en certificeren worden steeds belangrijker. Duurzaam produceren is een heel belangrijk aspect voor ons en het is van belang dat dat onderbouwd wordt. Dat kan met certificering.”

Kos vindt het daarom goed om te zien dat de bereidwilligheid om te certificeren toeneemt. “De bewustwording neemt toe en daar hebben we in de sector allemaal belang bij. We krijgen bij Vertify dan ook steeds meer vragen over het oplossen van technische problemen op dat gebied. Daarbij komt de kennis van de teler, van de projectleider en van onderzoekers samen.” Op die manier dragen dus zowel onderzoek van Vertify als certificering van MPS bij aan verdere verduurzaming van de sector.