Op maandag 27 juni 2022 werd een update uitgevoerd in de registratieomgeving van MPS. In deze update zijn diverse wensen en verbeteringen doorgevoerd die zijn aangegeven door gebruikers.

Na de update is het eenvoudiger om onder andere:

  • het teeltplan te wijzigen;
  • teelten te beëindigen;
  • percelen te wijzigen;
  • ingekochte mengsels aan te maken.

Tevens zijn er diverse andere aanpassingen gedaan:

  • Teeltoppervlakte kan niet worden bijgewerkt naar 0 m2 (voor bedrijven die dit nu zo hebben ingericht, heeft dit geen consequenties).
  • Uitgangsmateriaal kan aangepast worden door wijzigen bij de teelt en daarna het uitgangsmateriaal toe te voegen of te verwijderen.
  • U krijgt nu een melding als u een registratie wijzigt naar een datum voordat de teelt actief was. Voorbeeld: als u middel X op 1 maart heeft geregistreerd en de teelt loopt vanaf 1 februari, levert dit geen problemen op. U kon voorheen dit verbruik wijzigen naar bijvoorbeeld 31 januari terwijl de teelt helemaal niet actief stond. Nu krijgt u een melding die aangeeft dat u deze datum niet kunt selecteren.
  • Deelregistraties die zijn afgesloten (einddatum en geblokkeerd) zijn niet meer zichtbaar in de registratieomgeving.
  • Beheerfuncties zoals ‘Wijzigen’ of ‘Verwijderen’ zijn bij het teeltplan onder een tandwieltje geplaatst, omdat dit functies zijn die niet veel gebruikt worden.
  • ‘Opslaan en nieuw’ kan nu meerdere keren achter elkaar gebruikt worden.

Ook is de ‘audit-functionaliteit’ toegevoegd, waarbij akkoord kan worden gegeven op de bevindingen en conclusies van de uitgevoerde audits en staan de periodes voortaan vermeld in de kalenders.

Tot slot willen wij meegeven dat het gebruiksvriendelijker maken van de registratieomgeving hoge prioriteit heeft. Dit jaar zullen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd om het registreren voor u als gebruiker steeds eenvoudiger te maken. Wij vragen u daarom uw wensen en suggesties door te blijven geven aan uw contactpersoon of aan MPS Service & Support, zodat wij kunnen blijven verbeteren.

De aangepaste handleiding vindt u hier, waarin de gewijzigde delen geel zijn gemarkeerd.