Op 4 oktober 2022 werd een update uitgevoerd in de registratieomgeving van MPS. In deze update zijn diverse wensen en verbeteringen doorgevoerd die zijn aangegeven door gebruikers.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  • U ziet direct of u nog periodes moet insturen.
  • U ziet bij de verbruiksregistratie de door u meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bovenaan staan.
  • U ziet de door u meest gebruikte toepassingswijze en gebruikte apparatuur bovenaan staan.
  • U kunt bestaande mengsels gemakkelijker kopiëren en aanpassen.
  • U kunt periodes automatisch insturen als u verwacht dat u geen verbruik heeft. Deze functionaliteit is daarom uitermate geschikt wanneer u besluit uw teelt tijdelijk stil te leggen.
  • Overige functionaliteiten zoals het aanpassen van teeltgrootte en registratiemethodes van energiemeters wijzigen.
  • In de verbruiksoverzichten zijn ook de niet aan teelt gebonden verbruiken zichtbaar.

Tot slot willen wij meegeven dat het gebruiksvriendelijker maken van de registratieomgeving hoge prioriteit heeft. Dit jaar zullen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd om het registreren voor u als gebruiker steeds eenvoudiger te maken. Wij vragen u daarom uw wensen en suggesties door te blijven geven aan uw contactpersoon of aan MPS Service & Support, zodat wij kunnen blijven verbeteren.

De aangepaste handleiding vindt u hier, waarin de gewijzigde delen geel zijn gemarkeerd.