Het nieuwe certificaat voor MPS-ABC wordt op 16 augustus uitgegeven. Op basis van het opgegeven verbruik over de afgelopen dertien periodes (één kalenderjaar) wordt een A+, A, B of C certificaat toegekend. Hierbij is A+ het hoogst haalbare. Om een kwalificatie te ontvangen, is het noodzakelijk dat voor periode 8 2020 tot en met periode 7 2021 het verbruik is opgegeven en verstuurd naar MPS. Dit kunt u doen door in te loggen in de Customer portal, naar de registratieomgeving te gaan en linksboven op ‘Versturen’ te klikken. Vervolgens kunt u de desbetreffende periode openklikken, uw gegevens controleren, akkoord aanvinken en versturen. Dit moet voor elke deelregistratie afzonderlijk gebeuren.

De kwalificatie
Het certificaat met daarop een A+, A, B, of C zegt iets over hoe duurzaam een bedrijf produceert in vergelijking met een kwekerij met hetzelfde soort teelt en teeltomstandigheden. Een A+ betekent dat een bedrijf duurzaam produceert op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water in vergelijking met collega-kwekers.