We hebben van diverse kwekers feedback ontvangen over de geactualiseerde MPS-Lijst verboden werkzame stoffen met daarop vijftien nieuwe stoffen. Het blijkt dat voor veel kwekers de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe lijst erg kort is. Daarom hebben we besloten het moment van handhaven op vijftien nieuwe verboden werkzame stoffen op de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen uit te stellen.

De nieuwe ingangsdatum waarop vijftien nieuwe verboden werkzame stoffen op de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen komen is 23 april 2024 (P5 2024). Dit betekent dat vanaf deze datum wordt geaudit tegen de nieuwste versie van de lijst.

De reden van het toevoegen van deze vijftien nieuwe werkzame stoffen is dat hieronder een viertal neonicotinoïden vallen, ook wel ‘neonics’ genoemd. Het gebruik van deze ‘neonics’ heeft negatieve impact op het milieu en biodiversiteit. De resterende elf stoffen zijn volgens de World Health Organisation (WHO) geclassificeerd als Highly Hazard Pesticides (lijst 1b). Sinds 2014 worden de stoffen van deze betreffende 1b lijst van WHO geleidelijk aan de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen toegevoegd.
Vanzelfsprekend gelden de wettelijke eisen met betrekking tot toelating op landniveau uiteraard wel nog steeds, hier kunnen we geen uitstel voor verlenen.

Tot slot hebben we, om inzichtelijker te maken welke werkzame stoffen nu al verboden zijn en welke stoffen in de toekomst op de MPS-Lijst verboden werkzame stoffen komen te staan, de indeling van de lijst aangepast. Er wordt hier nu duidelijker onderscheid in gemaakt.

U vindt de meest recente MPS-Lijst verboden werkzame stoffen hier.