Twee nieuwe leden zijn per 11 mei 2021 toegetreden tot het College van Deskundigen MPS (CvD): Lan van Wassenaer en Ronald van Marrewijk. Allebei hebben ze wel ‘iets’ met duurzaamheid. Van Marrewijk: “Ik vind het belangrijk dat we bewuster met de planeet omgaan, omdat we onze kinderen en kleinkinderen hier niet mee kunnen opzadelen.”

MPS en MPS-ECAS hebben beide een College van Deskundigen dat inspraak heeft in de ontwikkeling van en het beheer, beleid en eisen van de MPS schema’s. Het is dus een adviesorgaan van het bestuur van MPS: het zorgt ervoor dat de schema’s afgestemd worden op de dagelijkse praktijk. Besluiten die worden genomen door het college worden bekrachtigd door het Bestuur. De leden van het CvD zorgen er bovendien voor dat er maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de certificatieschema’s.

Van Wassenaer en Van Marrewijk zijn beide toegetreden tot het college van MPS. Van Wassenaer is ook toegetreden tot het college van MPS-ECAS. Per 27 mei 2021 is ook Maartje Vullings toegetreden tot het college van MPS-ECAS.

Ronald van Marrewijk

Bewustwording over gedrag
Ronald van Marrewijk begeleidt kwekers met het behalen van een certificaat en is 27 jaar kweker geweest. In 2012 studeerde hij af in agrarische bedrijfskunde aan de HAS in Delft. Hij brengt dus veel praktijkervaring met zich mee. Volgens Van Marrewijk brengt milieucertificatie een stuk bewustwording bij ketenpartijen. “Ik hoop dat ondernemers bewuster worden van hun gedrag ten opzichte van het milieu. Bovendien draagt certificatie bij aan het verbeteren van de omstandigheden voor medewerkers.” Van Marrewijk zal regelmatig met kwekers spreken om hen te begeleiden met certificeringen, waarbij hij zijn kennis uit de praktijk deelt en met een praktische blik naar de certificatieregels kijkt.

Lan van Wassenaer

Lan van Wassenaer beoefent een heel andere tak van sport: zij heeft milieubiologie en landbouweconomie gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp ‘besluitvorming in crises’. Na haar promotie aan de Wageningen Universiteit in 2008 is zij bij Wageningen Economic Research (voorheen LEI) als senior onderzoeker gaan werken waar zij zich bezighoudt met risico- en informatiemanagement in agrifood. Ook vervult zij de rol Strategic Senior Scientist waarin zij meedenkt over onderwerpen die belangrijk zijn voor stakeholders in agrifood ketens. Van Wassenaer gaat zich binnen het CvD vooral bezighouden met digitalisering (data en automatisering) en governance arrangementen.

Betere positie
 “Certificatie draagt bij aan verduurzaming van de keten door ambities van ondernemers te vertalen naar concrete doelstellingen”, vertelt Van Wassenaer. Volgens haar zorgt het zichtbaar en meetbaar maken van duurzaamheidsprestaties door middel van certificatie voor een betere positie van producten. “Ik vind het daarnaast belangrijk dat informatie over verduurzaming goed wordt vastgelegd en uiteindelijk ook wordt vertaald naar de prijs van een product. Hierbij vind ik het belangrijk dat de administratieve rompslomp voor ondernemers wordt beperkt.”

Van Marrewijk ziet vooral uitdagingen in de circulaire tuinbouw waarmee nog grote stappen naar verdere verduurzaming gemaakt kunnen worden. “Er zijn veel initiatieven, zoals aardwarmte, maar er moeten nog grote stappen worden gezet.” Zelf heeft hij thuis een warmtepomp en zonnepanelen. “Bewustwording over je gedrag is belangrijk zodat we de planeet goed achterlaten.”