Turkuaz Flowers produceert al sinds 1990 snijbloemen. Ze richten zich vooral op groen voor in boeketten – zoals asparagus en eucalyptus – met een focus op kwaliteit, consistentie en duurzaamheid, zo vertelt Oktay Süleymanoğlu, die de tweede generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt. “Nadat we onze kwaliteitsnormen hadden vastgesteld, hebben we contact opgenomen met MPS om onze verkoop en bedrijfsvoering te stroomlijnen.”

Oktay Süleymanoğlu

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de productie bij Turkuaz Flowers. De teler gebruikt natuurlijke vijanden en organische meststoffen om het milieu te beschermen. Om de natuur te helpen, telen ze ook inheemse planten. Zo ondersteunen ze lokale ecosystemen. “Op deze manier hoeven we minder te bewateren en minder plagen te bestrijden – en we creëren habitats voor bestuivers.”

Schaarste van hulpbronnen
Een ander aspect van duurzaamheid is het gebruik van hulpbronnen. Water wordt steeds schaarser, daarom gebruikt Turkuaz Flowers druppelirrigatie en wordt regenwater opgevangen. “Dankzij de opvang van regenwater is ons waterverbruik met 30% gereduceerd, wat ook een aanzienlijke verlaging van onze operationele kosten betekent.”

Een andere schaarse hulpbron is energie. “We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen, en we hebben ons machinepark en de verlichting vernieuwd om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.” De zonnepanelen leveren nu 40% van de energiebehoefte van het bedrijf, aldus Süleymanoğlu. “Hierdoor is onze energierekening bijna gehalveerd en is onze CO2-uitstoot met 25 ton per jaar gedaald. Deze initiatieven hebben onze activiteiten niet alleen duurzamer gemaakt, maar ook kosteneffectiever. We raden andere telers in onze regio zeker aan vergelijkbare maatregelen te nemen.”

Certificering als blijk van duurzaamheid
Om dit streven naar duurzaamheid om te zetten in iets tastbaars, besloot Turkuaz Flowers voor de MPS-ABC-certificering te gaan. “De MPS-ABC-certificering sluit aan bij onze inzet voor duurzame landbouwpraktijken en helpt ons om onze belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken. De certificering biedt een kader voor het meten en verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties, met duidelijke benchmarks en richtlijnen.”

MPS-ABC geeft Turkuaz Flowers een concurrentievoordeel, legt Süleymanoğlu uit. “Het opent deuren naar nieuwe markten en klanten die de voorkeur geven aan MPS-ABC-gecertificeerde leveranciers. Steeds meer klanten en partners hechten belang aan duurzaamheid. Royal FloraHolland, waar we ook regelmatig aan leveren, stelt in de toekomst certificering zelfs verplicht. MPS-ABC-certificering komt tegemoet aan hun verwachtingen en schept vertrouwen – het geeft blijk van ons streven naar hoge milieunormen.” 

Het bedrijf naar een hoger niveau tillen
Volgens Süleymanoğlu heeft de MPS-ABC-certificering het bedrijf op verschillende manieren verder gebracht. “Het heeft ons geholpen een systeem op te zetten om ons gebruik van hulpbronnen nauwkeurig bij te houden. We hebben ook efficiënte water- en energiebeheersystemen geïmplementeerd en programma’s voor afvalvermindering en recycling ontwikkeld om onze milieubelasting te verminderen. Deze veranderingen hebben geleid tot verduurzaming, kostenbesparingen en een sterkere marktpositie.”

Op weg naar een duurzame toekomst
Gezien de voordelen die het voor Turkuaz Flowers oplevert, is het niet verrassend dat Süleymanoğlu andere telers in de regio aanraadt zich ook te laten certificeren. “Onze boodschap voor de bloemteeltsector in onze regio, in het bijzonder in Izmir, Turkije, is dat hier kansen liggen voor duurzaamheid en ‘operational excellence’”, zegt hij.

“Kijkend naar de toekomst zullen initiatieven zoals MPS-ABC-certificering bijdragen aan hogere normen voor kwaliteit en duurzaamheid in de bloementeelt in onze regio. Certificering kan telers in Izmir helpen om hun concurrentiepositie te verbeteren, tegemoet te komen aan de verwachtingen van bewuste consumenten en een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de bloemteeltsector in Turkije. Laten we samen deze kans grijpen om de bloementeelt in Izmir en Turkije succesvoller en duurzamer te maken.”