Het certificatieschema MPS-Waterzuivering en MPS-Nullozing stopt per 1 januari 2022. De reden hiervoor is dat het middel imidacloprid vanaf 1 januari 2022 niet meer mag worden gebruikt. Op 1 januari 2022 eindigt daarom ook de opgebruiktermijn van Admire, het enige toegestane middel op basis van imidacloprid in Nederland.

Met het vervallen van de toelating per 1 januari 2022 verdwijnt dus de certificeringsverplichting voor het gebruik van imidacloprid. Dit betekent dat MPS stopt met het certificatieschema MPS-Waterzuivering en -Nullozing. Certificaten zijn nog tot 1 januari 2022 geldig. Er zullen geen audits meer plaatsvinden.

Wat betreft de installaties komt de eis van 99,5 procent zuivering van imidacloprid ook te vervallen per 1 januari 2022. Alle bestaande installaties op de BZG-lijst voldoen aan de algemene eis van 95 procent zuivering uit het activiteitenbesluit milieubeheer en dus heeft het verder geen gevolgen voor de bestaande installaties. Het nieuwe meetprotocol van de BZG is al aangepast op het wegvallen van imidacloprid.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en op de website van Glastuinbouw Nederland.