Deltacactus, gevestigd in Tarragona, Spanje, is opgezet in 1982 en heeft zich sindsdien toegelegd op de teelt van cactussen en vetplanten. De kwekerij weet uit ervaring dat de optimale teeltomstandigheden van cactussen afhankelijk zijn van een op maat gesneden combinatie van hoogwaardige kennis, geavanceerde technologie en de juiste planning.
“Om deze unieke planten te telen, investeert ons familiebedrijf tijd en energie in teamwork, teeltplanning en het delen van kennis”, zegt Christian Jachertz, directeur-eigenaar van Deltacactus.

Op 21.000 m2 teelt het bedrijf, dat MPS-A+ gecertificeerd is, jaarlijks 8 miljoen planten. Als de nieuwe uitbreiding is voltooid, is er ruimte voor 10 miljoen planten. Zestig procent hiervan betreft jonge planten voor Europese telers. De rest gaat als eindproduct naar de retail. Momenteel levert Deltacactus aan Europese afnemers in landen als Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Italië.

Christian Jachertz, directeur-eigenaar van Deltacactus

Vandaag de dag ligt de focus op ‘Data Driven Growing’, waarbij de teelt wordt gestuurd door data. Jachertz: “Ons bedrijf telt zeven secties, waarvan we de energiebalans individueel kunnen controleren. Deze manier van aansturen is bijzonder, omdat het exclusief voor Deltacactus is ontwikkeld. Het betekent dat we de temperatuur niet aanpassen aan de lichtintensiteit, maar het systeem past de totale hoeveelheid PAR-licht (DLI) en de lichtcurve aan de bestaande temperatuur aan.”

Deze door data gestuurde teelttechnieken zorgen ervoor dat de gewassen optimale ontwikkelingsomstandigheden hebben, met een juiste fytosanitaire status en evenwichtige groei. Het bedrijf wil planten op de markt brengen die van nature weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt.

Met de gegevensregistratie in MPS-ABC kan Deltacactus de milieu-impact van de bedrijfsactiviteiten nauwkeuriger in kaart brengen. “Na bestudering van alle verzamelde MPS-ABC-data van de afgelopen jaren, heeft Deltacactus bewust kunnen werken aan verbetering en hebben wij goed grip gekregen op duurzame teelt”, zegt Jachertz. “Dankzij MPS is Deltacactus een team. We werken als een team en kunnen zelfs stellen dat MPS onderdeel uitmaakt van het team.”

Deltacactus hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met de natuur. Elke producent zou moeten werken aan verbetering van zijn ecologische voetafdruk, vinden ze bij Deltacactus. Binnen het bedrijf worden daarvoor diverse maatregelen genomen en doelen gesteld. Een van die doelen is om in 2025 veenvrij te telen; dit vanwege de hoge CO2-voetafdruk van veen. Een ander belangrijk punt is het streven naar een klimaatneutrale balans. Daarvoor zijn verschillende zaken geïmplementeerd, zoals thermische isolatie met dubbele schermen in de secties. Ook stemt het bedrijf het energieverbruik af op de opbrengst van de eigen zonnepanelen. “Wij vinden de meest recente innovatie van MPS, de HortiFootprint Calculator, erg interessant. Deze softwaretool dekt de hele keten en ik ben ervan overtuigd dat daar de komende jaren gerichte vraag naar zal zijn.”

Als het gaat om het implementeren van de besturing middels het Succulents-dashboard, is er één bedrijf waar Deltacactus naar opkijkt: de Nederlandse kwekerij OVATA. “Ik zie directeur Hans Ammerlaan als een pionier op dit gebied. Het overgrote deel van de kennis die ik in mijn professionele loopbaan heb opgedaan, komt van Hans. Ik kan zeggen dat hij in mijn carrière de meest invloedrijke persoon is geweest. En hij is een goede vriend. Bedankt Hans!”