Selecta One gaat een vijfjarig partnerschap met Stichting MPS aan om hun CO-voetafdruk te berekenen. Selecta One, wereldleider in veredeling, teelt en marketing van innovatieve planten, zowel sierplanten als functionele planten, gelooft dat dit partnerschap en de voetafdruk een belangrijke hoeksteen vormen voor betrouwbare verklaringen over eindproducten en de inspanningen van alle schakels in de productieketen.

Transparantie, meetbaarheid en openheid zijn de drie belangrijkste drijfveren voor Selecta One. Het wereldwijd actieve bedrijf gelooft heilig in deze waarden en is niet in de laatste plaats daarom al vele jaren MPS-ABC gecertificeerd. Het bijzondere voordeel hiervan is dat ongeveer 80% van de benodigde gegevens voor een CO₂-voetafdrukberekening met de HortiFootprint Calculator (HFC) van MPS al beschikbaar is. Het project gaat in 2023 van start met als proeflocaties Tenerife en Stuttgart.

De basis voor het nieuw ontwikkelde rekenmodel is de industriebrede gestandaardiseerde methode voor het kwantificeren van de milieuvoetafdruk FloriPEFCR (Flori Product Environmental Footprint Category Rules). Deze rekenregels zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 door de Europese Unie als norm worden erkend. Via de software biedt MPS gebruikers ook de mogelijkheid om scenario’s te simuleren voor de eigen bedrijfsvoering. Zo kan worden bepaald welke impact veranderingen in materialen of productiemethoden hebben op de voetafdruk voordat ze worden doorgevoerd.

“Met de HortiFootprint Calculator bieden we telers een uitstekende en gebruiksvriendelijke tool voor het uitvoeren van CO₂-voetafdrukberekeningen. En met de geïntegreerde scenariomodule bieden we ook een waardevol instrument om SMART-doelen te stellen en de voortgang naar een klimaatneutrale productie te kunnen meten”, zegt Maik Mandemaker, Area Manager Duitsland bij MPS.

Met de introductie van de HortiFootprint Calculator begint MPS aan een complete levenscyclusanalyse met in totaal 15 categorieën. Mandemaker: “De afgelopen jaren heeft onze sector zich gericht op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. Maar voor het berekenen van het milieueffect zijn er nog meer factoren die we met de nieuwe tool transparant presenteren. We hebben de eerste stap gezet door een CO₂-voetafdrukberekening aan te bieden, gevolgd door andere categorieën zoals aantasting van de ozonlaag, eutrofiëring of menselijke en ecologische toxiciteit. Er zijn nog veel uitdagingen te overwinnen als we als sector klimaatneutraal willen worden.”

“Duurzaamheid is een topprioriteit bij Selecta One. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu zeer serieus en zetten ons in voor onze planeet door wereldwijd duurzaam te handelen –  voor de toekomst van ons allemaal in een wereld die voor iedereen de moeite waard is om in te leven”, legt Per Klemm, Managing Partner van de Selecta Group, uit. “We zijn daarom blij dat we als eerste partner in Duitsland betrokken zijn bij dit toekomstbestendige project. We zijn ervan overtuigd dat de gegevens en kennis die we in dit gestandaardiseerde proces zullen opdoen, ons zullen helpen bij de gerichte verdere ontwikkeling van onze wereldwijde locaties, processen en producten. De effecten van veranderingen in verschillende scenario’s kunnen worden gesimuleerd en vergeleken. Vervolgens bieden wij onze klanten, maar ook handelspartners en consumenten, dus de hele toeleveringsketen, volledige transparantie – iedereen die dat wil, kan de CO₂-voetafdruk van onze producten gebruiken als mogelijk beslissingscriterium”.